Een mooi leven leiden en er iets van maken

Looptijd: juni 2013

Betrokkenen: Dit onderzoek werd gedaan vanuit het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Lectoren: Jo Hermanns en  Anneke Menger m.m.v. Rene Butter. Onderzoekers: Laurens de Croes, Donnalee Heij, Lonieke Casteleijn,

Eindrapportage van een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van wraparound care bij drie instellingen voor verslavingsreclassering

Aanleiding

Te vaak blijkt in de praktijk dat cliënten te maken krijgen met verschillende partijen die allemaal een klein stukje van de problemen proberen op te lossen. Het komt voor dat de verschillende partijen niet van elkaar weten wat ze doen, soms zelfs met tegenstrijdige behandelingen en adviezen tot gevolg. De cliënt raakt hiervan in de war en weet niet meer naar welke hulpverlener hij moet luisteren. Met uiteindelijk een minder effectieve aanpak tot gevolg.

Samenvatting

Luisteren naar de cliënt, de cliënt serieus nemen en de continuïteit van zijn begeleiding waarborgen; belangrijke elementen van een goed reclasseringstraject. Maar hoe doe je dit bij een doelgroep die middelen gebruikt en veelal ook psychiatrische problemen heeft?

De verslavingsreclassering zoekt voortdurend naar manieren om zorg en straf te combineren. Het onderzoek naar wraparound care is past hierin. Het richt zich op het verbeteren van de samenhang en continuïteit in de justitieketen, wat voor deze kwetsbare doelgroep erg belangrijk is.

Dit onderzoeksrapport maakt duidelijk dat wraparound care toegevoegde waarde heeft voor reclasse-ringswerkers. Het formuleert waardevolle uitgangspunten voor het werken volgens wraparound care en biedt een heldere uiteenzetting van wat dit precies inhoudt. De rijkdom aan verschillende data maken het onderzoek de moeite waard om te lezen.

Wilt u meer weten

Het volledige rapport is hier de downloaden.

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat