ENGAGE naar Newcastle-upon-Tyne

Van 29 april tot 2 mei bezocht ik dr. Cristina McKean, Senior Lecturer bij de School of Education, Communication and Language Sciences van de Newcastle University in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van dit bezoek was om te onderzoeken in hoeverre de oudergesprekstool ENGAGE toepasbaar is in de Engelse praktijk. Het bezoek is mogelijk gemaakt door een Erasmus+ training grant.

Een bord met daarop het woord Engage voor het gebouw van Newcastle University

In het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs de voorwaarden voor toegang tot extra onderwijsondersteuning aangescherpt. Voor iedere leerling moet een gepersonaliseerd Education, Health and Care (EHC)-plan worden opgesteld. Dit houdt in dat er in een multidisciplinaire context en samen met ouders en/of het kind een gepersonaliseerd plan moet worden opgesteld, waarin specifieke doelen staan voor het kind (Person Centered Planning). Het blijkt echter niet eenvoudig om de gezamenlijke besluitvorming over doelen te realiseren.

Omdat ENGAGE (Singer et al., 2018) in Nederland is ontwikkeld om een vergelijkbaar probleem op te lossen, wilden we graag onderzoeken of het zinvol is om een Engelse versie van ENGAGE te ontwikkelen. Op dinsdag 30 april kwam een groep logopedisten, special needs coördinatoren en leerkrachten uit het speciaal onderwijs uit de omgeving van Newcastle naar de universiteit. Ik gaf uitleg over hoe ENGAGE is ontwikkeld en hoe de Nederlandse tool werkt. Daarna bespraken we in kleine groepjes op welke manier ENGAGE ingezet zou kunnen worden en wat er onderzocht moet worden om dat voor elkaar te krijgen. Student Conor Hunter was bij deze workshop aanwezig. Hij gebruikt de informatie voor het schrijven van een voorstel voor zijn afstudeeronderzoek, dat hij na de zomer uit gaat voeren. In zijn project hoopt hij vast te stellen in welke contexten en op welke momenten in het zorgproces ENGAGE ingezet kan worden. Hij zal kwalitatief onderzoek doen met potentiele gebruikers om de inhoud van de tool te optimaliseren voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hebben we verschillende vervolgstappen in het project besproken en er zijn ook een paar ideeën ontstaan voor nieuwe projecten. Dr. Carolyn Letts, collega van Cristina en ontwikkelaar van de vernieuwde Reynell taaltest, praatte ons bij over financieringsmogelijkheden en samenwerking met uitgevers om een Engelstalige ENGAGE te realiseren.

Onderzoekster Ingrid Singer voor het gebouw van Newcastle UniversityEen ander interessante ontmoeting was met dr. Carol Moxam. Zij runt de kliniek waarin studenten hun allereerste praktische ervaringen opdoen als therapeut. Deze kliniek werkt nauw samen met vrijgevestigde praktijken in de omgeving en de National Health Service. Naast het verzorgen van groepsbehandelingen voor volwassenen met afasie, richt de kliniek zich op kinderen met problemen met (beginnende) geletterdheid en jonge kinderen met spraakontwikkelingsstoornissen. Door zich te richten op deze patiëntengroepen en probleemgebieden vormt de opleidingskliniek een welkome aanvulling op het reguliere zorgaanbod. Er is in de kliniek in toenemende mate aandacht voor functionele uitkomsten. We hebben gesproken over manieren om verandering in functionele communicatie na een periode van behandeling te meten, zoals bijvoorbeeld met de oudervragenlijst FOCUS (Thomas-Stonell et al., 2012).

Op de laatste ochtend presenteerde ik de ontwikkeling van ENGAGE tijdens de research meeting voor onderzoekers en studenten van School of Education, Communication and Language Sciences. Het bevorderen van participatie en communicatie in het dagelijks leven is een belangrijk onderwerp voor de onderzoekers van Newcastle University, wat volop aanknopingspunten biedt voor een duurzame samenwerking.

Ingrid Singer

Referenties

Singer, I., Klatte, I. & Gerrits, E. (2019). ENGAGE. Bodegraven: K2-Publisher.nl
Thomas-Stonell, N., Oddson, B., Robertson, B., Walker, J. & Rosenbaum, P. (2012). The FOCUS©-34: Focus on the Outcomes of Communication Under Six. Vertaald met goedkeuring door Singer, I., Zuiker, R., Klatte, I., Gerrits, E. (2016).  Hamilton, Canada: CanChild. Verkrijgbaar via Shop CanChild.