EFRO-TOX-FLOW

Looptijd: 2018-2022
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Johanna Louter, Marc Teunis, Marjolein Wildwater

Betrokken opleidingen: Life Sciences, Chemie

Doel en doelgroep 

Het doel van het project TOX FLOW is om een testmethodiek op te zetten voor het dierproefvrij testen van effecten van complexe stoffen op de voortplanting en ontwikkeling (ook wel ontwikkelings- en reproductietoxicologie, ook wel Development And Reproduction Toxicologie (DART) genoemd). 

De doelgroep bedrijven die producten ontwikkelen die getest moeten worden ten aanzien ontwikkelings- en reproductietoxicologie. Een andere doelgroep zijn contract-onderzoeksinstellingen zoals Charles River, die ook op zoek zijn naar dierproefvrije methoden voor toxicologie. 

Het EFRO project TOX-FLOW is een vervolg op het eerdere NC3R PreDART project

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie.

De beroepspraktijk maar ook overheden willen graag goede dierproefvrije testmethoden om ontwikkelings- en reproductietoxicologie vast te kunnen stellen. Voor dit type toxicologie worden momenteel de meeste proefdierexperimenten uitgevoerd, die bovendien langdurig en kostbaar zijn. 

In dit project worden eerder ontwikkelde methoden (met C elegans, zebravisembryo’s en stamcellen) gecombineerd met in vitro huidmodellen om de effecten van complexe verbindingen, zoals voortkomend uit de olieindustrie. Huidmodellen worden gebruikt omdat de blootstelling aan deze stoffen met name via de huid plaatsvinden. Indien succesvol dan is de impact heel groot. vrijwel alle chemische industri heeft te maken met complexe verbindingen of mengsel die getest moeten worden in het kader van Europese wetgeving REACH.   

Relevantie voor het onderwijs

C elegans werd al voor dit project ingezet bij het Farmacon prakticum, waarin studenten zelf een medicijngerelateerd onderzoek formuleren en uitvoeren met dit organisme.Meerdere studenten vanuit bachelor en docenten zullen betrokken worden bij verschillende onderdelen van het projectonderzoek. 

Consortium/projectpartners

Partners in dit project waren naast HU:

  • IRAS-UU
  • WUR
  • RIKILT
  • Pamgene
  • Vivaltes (spin-out van eerder NC3R PreDART project).

Cofinanciering

Het project voor 60% gesponsord door Shell. De totale projectsom is 4,5M€

Resultaat/producten

Producten zijn:

  • Standaard procedures voor verschillende test methoden
  • Wetenschappelijke artikelen en abstracts voor wetenschappelijke bijeenkomsten

Implementatie

  • Standaard procedures zullen gepubliceerd worden.
  • Kennis zal worden gedeeld middels projectconferenties.
  • EFRO is bedoeld om economie te stimuleren; hier zal ook gericht aan gewerkt worden.

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat