E-health ter optimalisatie van de multidisciplinaire COPD-zorg (promotieonderzoek)

Dit promotieonderzoek loopt van 2010 tot 2014.

Vraagstelling

Kan een e-health-applicatie, gebaseerd op objectieve gegevens, de dagelijkse fysieke activiteit van COPD-patiënten behouden na een periode van revalidatie?

Doelstelling

Het onderzoek wil de multidisciplinaire COPD-zorg voor mensen met COPD na de revalidatieperiode optimaliseren met een laagdrempelige, betaalbare interventie. Daarmee kunnen mensen met COPD zelf hun fysieke activiteit meten en hun bewegingsdoelen bijhouden. Daarnaast levert de interventie informatie op voor de betrokken professionals, zodat deze op afstand kunnen monitoren of een patiënt zich houdt aan het opgegeven bewegingsprogramma. Hierdoor is het mogelijk eerder te behandelen en kan de zorgprofessional tevens goed over de tijd heen zien wat het patroon is in de fysieke activiteit van een patiënt. Nadat het fysieke activiteitenpatroon duidelijk is kan het trainingsprogramma daarop worden aangepast, zodat het beter past bij de patiënt.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

  • COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) zal in 2030 in de top 4 staan van doodsoorzaken wereldwijd.
  • De totale kosten voor de gezondheidszorg voor COPD in Nederland bedroegen in 2000 circa 280 miljoen euro.
  • Patiënten met COPD zijn fysiek minder actief dan gezonde mensen.
  • Resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden in de opleidingen Fysiotherapie en Verpleegkunde.

Theoretisch kader

Bij de behandeling van COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) zijn hulpverleners uit verschillende disciplines betrokken. Het is hierdoor voor de verschillende disciplines lastig om goed zicht te houden op een patiënt en zijn/haar ziekteverloop. Meestal komt de COPD-patiënt pas weer in beeld wanneer deze een nieuwe exacerbatie (verslechtering van de ziekte) krijgt.

Tijdens revalidatie wordt de fysieke activiteit (FA) van de patiënt weer op peil gebracht. Na revalidatie krijgt hij/zij een activiteitenprogramma mee naar huis. Helaas houdt het merendeel van de mensen zich al snel niet meer aan dit programma en valt terug naar inactiviteit. Inactiviteit zorgt voor kortademigheid en deconditioneren. De behandeling die de patiënt tijdens de periode van revalidatie heeft gehad wordt hierdoor weer teniet gedaan. Momenteel zijn de controles maar een paar keer per jaar. Dit levert de zorgprofessional te weinig informatie om een adequate behandeling te geven.

Als behandelaars van COPD-patiënten eerder kunnen zien dat de gezondheidstoestand achteruit gaat zouden ze eerder kunnen ingrijpen. Op een eerder moment zal de behandeling die gegeven moet worden minder intensief zijn dan na een exacerbatie, wat kan zorgen voor een verlaagde werkdruk en minder kosten. In de Utrechtse gezondheidsregio zijn een aantal (long)artsen, (long)verpleegkundigen en fysiotherapeuten al geruime tijd bezig om het netwerk van zorg voor mensen met COPD te optimaliseren. Hun vraag is hoe zij als zorgprofessionals effectiever kunnen werken en daarbij zoveel mogelijk rendement kunnen halen uit hun behandelingen.

Implementatie

Wanneer uit het promotieonderzoek blijkt dat de interventie effectief is, dan worden de producten geïmplementeerd.

  • een e-Health-applicatie voor smartphones die mensen met COPD kan monitoren en motiveren om te blijven bewegen;
  • een website ten behoeve van het uitlezen en beoordelen van de bewegingsstatus van de patiënt voor de zorgprofessionals, zodat deze de patiënt van feedback kunnen voorzien en snel kunnen ingrijpen op het moment dat dit nodig is.

Samenwerking

Het consortium bestaat uit de volgende partijen:

De overige betrokken partijen zijn:

Beide organisaties hebben jarenlange ervaring met de begeleiding en behandeling van mensen met COPD.

Promotoren

1e promotor: prof. dr. J.W. Lammers, Universitair Medisch Centrum Utrecht
2e promotor: prof. dr. H.S.M. Kort, Hogeschool Utrecht
3e promotor: prof. dr. T. Troosters, Katholieke Universiteit Leuven

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat