Dutch Chatbot Coalition

Betrokken lectoraten: Digital Smart Services, Co-Design
Betrokken lector:
Marlies van Steenbergen
Betrokken onderzoekers: Anita Cremers; Tom Wolvers

Doel en doelgroep

Doelstelling van het project is om een samenwerkingsplatform te creëren op het gebied van conversational design en chatbots waarbinnen kennisontwikkeling, netwerkvorming en de internationale positionering van Nederland als leidend op het gebied van conversational design, worden gestimuleerd.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Veel Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief op het gebied van conversational design en chatbots. Tegen de achtergrond van de goede reputatie die de Nederlandse creatieve industrie heeft, biedt dit mogelijkheden om als Nederlands bedrijfsleven op internationaal niveau een stevige positie te creëren. Dat kan alleen als bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar samenwerken om hiervoor de randvoorwaarden te creëren.

Consortium/projectpartners

Bij dit traject zijn de Economic Board Utrecht, Greenberry, CustomerPulse en Hogeschool Utrecht (lectoraten Co-design en Digital Smart Services ) betrokken

Resultaat/producten

Het beoogde eindresultaat van het project is de presentatie van een samenwerkingsplatform.