Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

Dit project is afgerond.

Het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement is vaak erg lastig. Daarom is het belangrijk dat professionals en vrijwilligers de goede handvatten krijgen aangereikt om dergelijke problemen bij cliënten te signaleren en aan te pakken. Onderzoekers van diverse hogescholen, waaronder Hogeschool Utrecht (HU), ontwikkelen momenteel een handreiking voor professionals en vrijwilligers. Dit gebeurt in samenwerking met medewerkers zorg en welzijn uit verschillende regio’s.

Interventies om eenzaamheid te bestrijden, sorteren tot dusver weinig of geen effect.
Deze zijn vaak gebaseerd op het bestaande, collectieve aanbod van welzijnsinstellingen of komen tot stand op basis van de persoonlijke ervaringen van medewerkers, melden verschillende studies. Daardoor ontbreekt de noodzakelijke aansluiting op de persoonlijke situatie van de klant. Dit wordt gezien als een belangrijke verklaring voor het falen van interventies. In de nieuwe werkwijze vormt de persoonlijke situatie van de cliënt de leidraad. De onderzoekers verwachten dat professionals daardoor meer vruchtbare interventies kunnen uitvoeren.

De handreiking en de bijbehorende training die worden ontwikkeld, zijn bedoeld om professionals en vrijwilligers te ondersteunen in het coördineren van lokale samenwerking. Ze helpen verder bij het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en bij het onderzoeken van de oorzaken van het sociale isolement. Dit alles moet uitmonden in een persoonlijk plan voor de cliënt.

Eenzaamheid en sociaal isolement komen voor onder alle leeftijdscategorieën. Velen denken bij eenzaamheid aan een gebrek aan sociale contacten, maar volgens de onderzoekers hoeft daarvan geen sprake te zijn. Eenzaamheid is volgens hen het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Ook iemand met veel sociale contacten kan zich dus eenzaam voelen.

In 2014 wordt de nieuwe werkwijze verder ontwikkeld. Vanaf september 2014 tot maart 2015 worden de werkwijze en training getest door professionals en vrijwilligers van onder andere Sensoor Gelderland en Zonnebloem en door praktijkondersteuners. Eind 2015 moet de handreiking voor landelijk gebruik gereed zijn en worden verspreid via de websites van de Wmo-werkplaatsen en Coalitie Erbij.

Organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn werken in dit project intensief samen met onderzoekers van de HU, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, NHL Hogeschool, Hanze Hogeschool en de Universiteit van Tilburg. De wetenschappers opereren vanuit de landelijk opgezette Wmo-werkplaatsen. De Wmo-werkplaats Utrecht valt onder het lectoraat van HU-lector Jean-Pierre Wilken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Meike Heessels (projectleider): meike.heessels@han.nl of Trudy Dankers (HU-onderzoeker): trudy.dankers@hu.nl of Trudy.dankers@gmail.com.
Of bezoek de site www.han.nl.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat