Doelstellingenkader en beslismodel evaluatie-instrumenten campagnes

Project: Doelstellingenkader en beslismodel evaluatie-instrumenten campagnes
Betrokken lectoraat: Lectoraten ‘Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein’ (Publab) en ‘Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek’
Betrokken lector: Reint Jan Renes (Publab) en Daan Andriessen (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek)
Betrokken onderzoekers: Amber Ronteltap, Baukje Stinesen, Katiuska Roodenburg
Looptijd:
6 maanden (oktober 2016-maart 2017)
Doel: Het ontwikkelen van een toekomstbestendig doelstellingenkader voor het formuleren van campagnedoelstellingen en een bijbehorend beslismodel of en hoe de realisatie van deze doelstellingen te bepalen.

Inhoud

In samenwerking met de campagnemanagers van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC, Ministerie van Algemene Zaken) doet Publab, het lectoraat Crossmediale Communicatie in het publieke domein van Hogeschool Utrecht, onderzoek naar doelstellingen van communicatie-campagnes. Eén van de vragen in het onderzoek is hóe actuele ontwikkelingen kunnen worden meegenomen in die doelstellingen om de campagne effectiever te maken. Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn:

  • Meer kennis over de complexiteit van gedragsbeïnvloeding
  • De toegenomen interesse in onbewuste gedragsbeïnvloeding, wat de vraag oproept hoe je effecten daarvan kunt meten
  • Het inzicht dat kennis en houding (die we nu vaak in doelstellingen zien) slechts een beperkte invloed op gedrag hebben
  • De toegenomen crossmedialiteit van campagnes, waarbij online mediumtypen met andere indicatoren worden gemeten en gefragmenteerder zijn dan televisie en radio (snelheid van informatie, mogelijkheid tot interactie en vele data)

In de tweede plaats is er behoefte aan een beslismodel, waarmee een verantwoorde keuze gemaakt kan worden uit beschikbare evaluatie-instrumenten.

Doelen voor het project zijn:

  • Het ontwikkelen van een toekomstbestendig doelstellingenkader voor het formuleren van campagnedoelstellingen.
  • Een bijbehorend beslismodel of en hoe de realisatie van deze doelstellingen te bepalen.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat