Dilemma's Doordacht

Dit project liep van 2012 tot 2014.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Dilemma’s Doordacht is een onderzoek naar de ethische aspecten van ambulant sociaal werk. Twee aandachtspunten zijn leidend geweest in dit ethiekonderzoek. Enerzijds wilden we niet vanuit een specifiek theoretisch kader starten maar zo dicht mogelijk bij de ambulante beroepspraktijk komen en blijven. Anderzijds wilden we de ambulante werkers en hun praktijkinstellingen zo actief mogelijk bij het onderzoek betrekken. Daarmee ontwikkelden de betrokken deelnemers al tijdens het onderzoek hun ethisch actorschap. Over de bevindingen is vervolgens uitgebreid gepubliceerd. Er is een bijbehorende reflectietool ontwikkeld, waarmee ook andere professionals hun ethisch actorschap kunnen ontwikkelen.

Consortium/projectpartners

Cumulus Welzijn
Leger des Heils
LSG-Rentray
Sherpa
Stichting Stade
Zonnehuizen

Cofinanciering

Dit project is mogelijk gemaakt door financiering door SIA-RAAK (projectnr 2011-13-13P).

Resultaat/producten

Naar aanleiding van het project ‘Dilemma’s Doordacht’ publiceerde het lectoraat een reeks publicaties met de titel Ethiekwerk. Daarbij hebben wij ons laten inspireren door het werk van Sarah Banks, die – vrij vertaald – ethiekwerk als volgt omschrijft:

Ethiekwerk is de inspanning die professionals verrichten om zichzelf tot goede praktijkwerkers te ontwikkelen: het onderkennen van de ethische aspecten van praktijksituaties, het ontwikkelen van een juiste handelingsstrategie en het rechtvaardigen van wat zij doen en wie zij zijn (naar Sarah Banks, 2012).

Binnen deze reeks verschenen:

 • Ethisch actorschap (2014)
  Sabrina Keinemans, Ed de Jonge, Raymond Kloppenburg
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk (2014)
  Gemma Andriessen, Ed de Jonge, Raymond Kloppenburg
 • Moresprudentie in de praktijk (2014)
  Mariël Kanne, Ellen Grootoonk (Red.)

Implementatie

Dilemma’s Doordacht is, met Raak financiering, voortgezet in het project Netwerken voor Groei, waarbinnen we de website www.ethiekwerk.hu.nl ontwikkelden met werkwijzen en reflectietools voor ethische reflectie.

Downloads

Alle publicaties in de reeks ethiekwerk zijn gratis te downloaden van de website van de uitgeverij Eburon (www.eburon.nl).

Publicaties

 • Ethisch actorschap (2014)
  Sabrina Keinemans, Ed de Jonge, Raymond Kloppenburg
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk (2014)
  Gemma Andriessen, Ed de Jonge, Raymond Kloppenburg
 • Moresprudentie in de praktijk (2014)
  Mariël Kanne, Ellen Grootoonk (Red.)
 • Keinemans, S. (2015). Be sensible. Emotions in Social Work Ethics. British Journal of Social Work, 45(7), 2176-2191. First published online June 4, 2014, doi: 10.1093/bjsw/bcu057

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat