Designing curricula to develop relevant competences for project management in higher education

Looptijd: 2014-2019
Betrokken lector: Ruben Vrijhoef
Betrokken onderzoeker: Steven Nijhuis
Bijbehorend promotieonderzoek: Designing curricula to develop relevant competences for project management in higher education

Betrokken opleidingen: IGO, IBA, IED, ICT, IBMS, Master Project Management

Doel en doelgroep

Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke aandacht aan projectmanagement gegeven moet worden in het hoger onderwijs. Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een betere voorbereiding van afgestudeerden op een rol als projectleider.

Dat projectmanagement belangrijk is, is algemeen geaccepteerd. Veel opleidingen nemen dan ook projectmanagement op als onderdeel in het curriculum, maar met belangrijke tekortkomingen. Zie publicatie.

Het onderzoek is dan ook gericht op het vinden van de kritische of onderscheidende competenties van junior projectleiders, wat een duidelijk andere vraag is dan de vaak bevraagde belangrijke competenties. Zie publicatie.

Dit onderzoek sluit aan bij de behoefte van het hoger onderwijs om op een onderbouwde manier relevante competenties te ontwikkelen voor de student en die op een passende manier te onderwijzen. Deze vraag leeft niet alleen voor projectmanagement maar ook voor andere maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen als ondernemersvaardigheden, innovatief handelen en de 21st century skills.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De beroepspraktijk heeft behoefte aan goed opgeleide afgestudeerde studenten die relevante competenties ontwikkeld hebben en kunnen ontwikkelen voor hun huidige werkpositie als komende werkpositie. Studenten die ervaring hebben in het opzetten en laten uitvoeren van projecten zijn beter voorbereid op een rol als projectleider dan studenten die die ervaring niet hebben.

Relevantie voor het onderwijs

Zie 'Doel en doelgroep'.

Consortium/projectpartners

Technische Universiteit Twente

Cofinanciering

Voor dit onderzoek is een promotievoucher beschikbaar gesteld door de HU. De promotie zelf vind plaats aan de Technische Universiteit Twente. Verschillende partijen uit de praktijk van projectmanagement werken actief mee aan het onderzoek (IPMA, PMI, Arcadis, Twijnstra&Gudde, NIMO, ..) alsmede enkele andere hoger onderwijs instellingen als TU Delft, Van Hall Larenstein en Haagse Hogeschool.

Resultaat/producten

De producten van dit project bestaan vooral uit artikelen, conferentiepublicaties, conferentie presentaties en conferentie workshops. Twaalf daarvan zijn nu al beschikbaar via de repository van de Hogeschool Utrecht.

Implementatie

Na afronding van het onderzoek zal het resultaat gebruikt worden voor het vernieuwen van het projectmanagement onderwijs bij de HU.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat