Debatten over morele dilemma’s

Dit is een afgerond project.

Het lectoraat heeft in 2009 en dit jaar drie waardedebatten gehouden over morele kwesties die zich aftekenen in de praktijk van de maatschappelijke dienstverlening. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en het Martin Buber Podium van  Hogeschool Utrecht (HU). Beoogde deelnemers aan de debatten waren studenten/docenten van HU en mensen uit het werkveld, voornamelijk maatschappelijk werkers.

Regels

De drie debatten stonden in het teken van het thema ’Ruimte tussen de regels’. De bijeenkomsten verliepen volgens een vast format: een hoofdspreker, een zaaldiscussie en daarna socratische gesprekken over het thema in subgroepen. Ook creatieve media zoals film- en muziekfragmenten werden ingezet.

Sprekers

Elk debat verzorgde een spreker de inleiding. Op 17 juni 2009 was dat Harry Kunneman, hoogleraar Sociale en Politieke Theorie aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 6 november vorig jaar was Pieter Pekelharing, docent Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, de hoofdspreker. Bij het laatste debat, op 16 april dit jaar, werd de inleiding verzorgd door Andries Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en Zorg aan de Universiteit van Tilburg en Harry Kunneman, hoogleraar Sociale en Politieke Theorie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat