De ruimte verkennen: een studie naar het tweedetaalverwervingsproces van volwassen leerders van NGT

Looptijd: 01-03-2016 tot 28-02-2020
Betrokkenen: Eveline Boers-Visker (HU), Prof. Dr. Beppie van den Bogaerde (HU/UvA), Prof. Dr. Rick de Graaff (HU/UU), dr. Roland Pfau (UvA)

Beschrijving

Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen die NGT (Nederlandse Gebarentaal) als tweede taal (L2) leren, deze taal verwerven. Er is weinig kennis over het verwerven van een gebarentaal als tweede taal, en het is dus nog onbekend in hoeverre taalverwervingsprocessen vergelijkbaar zijn met de processen van mensen die een gesproken taal leren als tweede taal. In het laatste geval is er sprake van het leren van twee talen in dezelfde modaliteit (de oraal- modaliteit, M1L2-leren). Mensen die een gebarentaal leren, leren echter een taal in een andere modaliteit (de visueel-manuele modaliteit). Leerders van NGT leren dus een nieuwe taal in een andere modaliteit (M2L2). In dit onderzoek richt ik me op de verwerving van modaliteitsspecifieke aspecten, die gesproken talen niet kennen, zoals het gebruik van de ruimte.

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken:

  • Analyse van twee leerders die gedurende vier jaar zijn gevolgd (deze data zijn afkomstig uit een groter project waarbinnen 42 studenten uit vier cohorten zijn opgenomen gedurende hun vierjarige bacheloropleiding tot Leraar of Tolk Nederlandse Gebarentaal).
  • Analyse van veertien leerders die gedurende de eerste twee jaar van hun bacheloropleiding tot Leraar of Tolk Nederlandse Gebarentaal zijn gevolgd. Gedurende het eerste jaar hebben zij twaalf maal een elicitatietest uitgevoerd, gedurende het tweede jaar zullen zij vier maal opgenomen worden.
  • Interventiestudie onder eerstejaars studenten van de opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal gedurende collegejaar 2017-2018.

De resultaten van het onderzoek leiden tot meer inzicht in het leren van NGT. Met deze kennis kan de didactiek aangepast en/of verbeterd worden.

Om het onderzoek niet te verstoren zullen specifieke uitkomsten in een later stadium pas bekend gemaakt worden.