De rol van de Physician Assistant in de Nederlandse gezondheidszorg

Dit project is afgerond.

Maatschappelijke relevantie

In Nederland is er de behoefte om de continuïteit, efficiëntie en effectiviteit van medische zorg te verstevigen door inzet van de juiste professional, met de juiste deskundigheid passend bij de zorgvraag. Taakherschikking is een instrument om te komen tot een toereikend zorgaanbod. Door taken over te nemen van artsen, kan de Physician Assistant (PA) een belangrijke bijdrage leveren aan behoud van de kwaliteit van de zorg.

Een Physician Assistant ondersteunt een medicus door zelfstandig en structureel medische taken uit te voeren onder supervisie van de arts. De rol van de PA is die van behandelaar in het medische domein die hoogwaardige professionele zorg verleent. Binnen het geneeskundige proces kan de PA:

 • een anamnese afnemen
 • lichamelijk onderzoek uitvoeren
 • aanvullend onderzoek aanvragen
 • een (differentiële) diagnose stellen
 • een behandelplan uitvoeren
 • voorlichting geven
 • meewerken aan wetenschappelijk onderzoek

Het Amerikaanse concept van de Physician Assistant (PA) heeft als model gefungeerd voor het competentiegerichte duale curriculum van de Nederlandse masteropleiding Physician Assistant (MPA).

Vraagstelling

 • Welke taken kan een arts aan een competente PA toevertrouwen binnen de dagelijkse medische praktijk?
 • Wat zijn de ervaringen van de patiënt met zorgverlening door de PA?
 • Wat is de kosteneffectiviteit binnen de gezondheidszorg door de inzet van PA’s?

Uitvoeringsfasen

 1. onderzoek naar de verschillende aspecten van de taakherschikking;
 2. specifieke aandacht voor het identificeren en analyseren van kritische beroepsactiviteiten en bijbehorende competenties van PA binnen urologie en cardiologie;
 3. analyse van het aspect supervisie en vertrouwen tussen de medicus en PA;
 4. onderzoek van patiënttevredenheid over de zorgverlening verricht door de PA;
 5. analyse van kosteneffectiviteit door de inzet van PA’s binnen de gezondheidszorg.

Doelstelling en implementatie

Dit onderzoek beoogde wetenschappelijk bewijs te vinden en nieuwe kennis te ontwikkelen, gericht op taakherschikking in het medische domein. Deze uitkomsten zijn vertaald naar de innovatie van het curriculum van de master PA. De uitkomsten droegen bij aan professionalisering van docenten, onderwijs aan studenten en (bij)scholing van beroepsbeoefenaars in de praktijk.

Samenwerking

Binnen dit onderzoek is samengewerkt met:

 • PA’s
 • medisch specialisten uit diverse ziekenhuizen en beroepsorganisaties
 • patiëntenorganisaties
 • zorgverzekeraars

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat