De professionele ontwikkeling van sociaal werkers op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk

Looptijd: Pilot jan 2017-sept 2017. Vervolgonderzoek sept 2017-sept 2021

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op het hbo zich meer te richten op het leven- lang-leren van professionals en op het vermogen van afgestudeerden om zelfstandig een vervolg te geven aan de eigen professionalisering. Hoewel sociaal werk opleidingen voldoende ruimte bieden voor  het leren in de beroepspraktijk is het voor studenten niet altijd even makkelijk het geleerde op de opleiding te verbinden met hetgeen zij in de praktijk leren. Meer inzicht in dit verschijnsel, dat ook wel boundary crossing wordt genoemd, kan behulpzaam zijn bij het bevorderen van het leven lang leren van sociale professionals. Het onderzoek richt zich op:  het effect van boundary crossing op: onderbreking en verbinding  van leerprocessen, noodzakelijke  leercompetenties en eisen die dit stelt aan opleiding en praktijk als krachtige leeromgevingen.

Beoogde consortium/projectpartners:

  • Lectoraat beroepsonderwijs, lector prof. dr. Elly de Bruijn
  • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
  • Incluzio Utrecht/U-centraal

Cofinanciering

  • Pilot: financiering door lectoraat IMD i.s.m. instituut voor social work 
  • Vervolgonderzoek: cofinanciering op basis van nader te bepalen subsidieaanvraag 

Resultaat pilot:

  • Rapportage en publicatie
  • Aanvraag vervolgonderzoek

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat