De oudere migrant als klant in de openbare apotheek

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs & theoretisch kader

In samenwerking met het Gezondheidscentrum Kanaleneiland te Utrecht loopt er een project met als doelstelling het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van oudere migranten als het gaat om therapietrouw en veilige medicatie inname. De interventie in dit project is de inzet van een sleutelfiguur vanuit de eigen gemeenschap van de oudere migranten, in dit geval oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Deze sleutelfiguur legt vanuit de apotheek contact met de oudere migranten en hun mantelzorgers. In dit contact gaat de aandacht uit naar het niveau van gezondheidsvaardigheden. De sleutelfiguur inventariseert waar behoefte is naar trainingen in deze vaardigheden en die worden dan voor deze doelgroep specifiek georganiseerd met op dit terrein ingevoerde trainers. Uiteindelijk verhogen deze trainingen het niveau van de gezondheidsvaardigheden en de communicatie tussen apotheek en oudere migrant en dit leidt tot een betere therapietrouw en medicatie inname.

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat