De kwaliteit van vragen binnen het NGT Functional Assessment

Looptijd: maart 2014 - juli 2014

Het NGT Functionals Assessment (NFA) is een toetsinstrument dat wordt gebruikt binnen het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van Hogeschool Utrecht. Voor dit assessment is het internationale Sign Language Proficiency Interview (SLP; Frank & Caccamisse, 1999) aangepast voor de Nederlandse situatie: de niveaus zijn aangepast naar de niveaus uit het Europees Referentiekader (ERK) voor gebarentalen (ATERK, 2013) en de grammatica is aangepast aan de situatie voor Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Onderzoek naar de kwaliteit

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de taal die diverse vragen in een interview uitlokt.  De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de interviewers die bevoegd zijn de NFA af te nemen (n=13, nieuw op te leiden interviewers n=6) binnen het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies. De kwaliteit van het onderwijs neemt hierdoor toe.

Hogeschoolhoofddocent

Annemiek Hammer, annemiek.hammer@hu.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten