De invloed van issues op het maatschappelijk discours rondom organisaties in het publieke domein

Looptijd: November ’17 – nov ‘18

Beschrijving project

Issues worden in toenemende mate op sociale en traditionele media aangekaart en/of besproken. Crossmediale impact ontstaat bijvoorbeeld doordat tv-programma’s als DWDD, Pauw of Jinek of landelijke dagbladen kwesties die geagendeerd zijn op Twitter of Facebook oppakken en zo een aanjagende rol hebben in het publieke debat over het issue.  Andersom kunnen issues die in dit soort programma’s worden aangekaart leiden tot discussies op sociale media. Problemen kunnen etteren, groeien en uiteindelijk escaleren wanneer publieke organisaties onvoldoende anticiperen op issuemakelaars (Johnson, 2005). Anderzijds biedt crossmedia-aandacht (veiligheids)organisaties kansen om interne problemen op te sporen en aan te pakken, relaties met de omgeving te verbeteren en een positieve rol te vervullen in het publieke debat.

Dit eenjarige onderzoek van het PubLab met SIA KIEM-subsidie speelt in op een dringende vraag van communicatieadviseurs in het veiligheidsdomein op basis van deze ontwikkelingen: hoe kan effectief worden vormgegeven aan de communicatie als iemand (via crossmedia) een issue heeft aangekaart? Het Openbaar Ministerie heeft de vraag ingebracht door een toename van ervaringen waarbij issues werden ‘gelekt’ en het functioneren van het Openbaar Ministerie onderwerp werd van publieke discussie. In samenwerking met de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), online media monitoring bureau HowAboutYo en Bureau EMMA moet dit onderzoek leiden tot een gezamenlijke RAAK-publiek aanvraag.

In dit project wordt de basis gelegd voor een discursief psychologisch onderzoek naar de wijze waarop issuemakelaars in het publieke domein issues aankaarten via sociale media, zodat (communicatie-) professionals hiervan kunnen leren. We kijken naar de manier waarop issuemakelaars melding maken van misstanden en de dialogen die zich als gevolg daarvan ontwikkelen op sociale media. De resultaten zullen bijdragen aan een interactioneel handelingsperspectief, dat vorm kan krijgen in consultation, richtlijnen/handleidingen, casuïstiekopdrachten, trainingen en social media monitoring simulatiesessies. Hierdoor worden communicatieprofessionals in staat gesteld adequater te reageren op issuemakelaars met een focus op interactie via sociale media, waarmee de toekomstbestendigheid van de professional wordt vergroot. 

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat