De integratie van improvisationele dramatechnieken om gesproken interactie te stimuleren (promotieonderzoek)

Looptijd: februari 2019 - februari 2023 
Betrokken lector: prof. Dr. Rick de Graaff
Betrokken onderzoekers: Kristina Goodnight, Catherine van Beuningen
Betrokken opleidingen: Lerarenopleidingen Duits, Engels, Frans en Spaans

Doel en doelgroep

Het doel van het onderzoek is tweedelig: Ten eerste wordt onderzocht op welke manier en in hoeverre een professionaliseringstraject rondom improvisationale dramatechnieken (IDT) kan zorgen dat docenten in de moderne vreemde talen (mvt) deze technieken inzetten in hun lespraktijk. Ten tweede zal een analyse gedaan worden van IDT als middel om de positieve affectieve factoren gerelateerd aan gespreksvaardigheid te stimuleren in middelbareschoolleerlingen. Deze technieken worden hier gedefinieerd als gespreksvaardigheidsactiviteiten zonder script waarin de deelnemers personages spelen in fictieve situaties (bijvoorbeeld rolspellen, theatersport-achtige activiteiten).

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Vaak willen of durven middelbareschoolleerlingen niet in de doeltaal te spreken in de mvt-les. Daarbij hebben docenten vaak weinig tijd of beschikbare middelen—zowel in de voorbereiding als in de les zelf—om motiverende gespreksvaardigheidsactiviteiten te implementeren. Hierdoor krijgen de leerlingen weinig kans om gespreksvaardigheid te oefenen waardoor de drempel voor de leerlingen om de doeltaal te spreken vrij hoog blijft. 

Het inzetten van IDT zou een positieve verandering van deze omstandigheden in de mvt-praktijk teweeg kunnen aanbrengen. IDT zijn over het algemeen breed en makkelijk inzetbaar; ook kunnen ze een veilige en positieve sfeer creëren in de klas, waardoor de drempel om in de doeltaal te spreken lager wordt.  Uit een praktijkverkenning die werd uitgevoerd in het kader van het huidige promotietraject, bleek dat mvt-docenten wel de meerwaarde zien van IDT, maar deze technieken toch niet vaak toepassen in hun lespraktijk. Het trainen van docenten in IDT zou de kans kunnen vergroten dat docenten deze technieken vaker inzetten in de les en uiteindelijk een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de bereidwilligheid van leerlingen om de doeltaal te spreken. 

Relevantie voor het onderwijs

De training in IDT die ontwikkeld wordt door dit onderzoek zal uiteindelijk beschikbaar worden voor implementatie in de mvt-lerarenopleidingen—zowel als onderdeel van het curriculum als losse module als professionaliseringtraject voor docenten buiten de Bachelor- of Masterprogramma’s. Mastersstudenten in de mvt-lerarenopleidingen zullen ook betrokken worden in de uitvoering van het traject waardoor zij ervaring op mogen doen als docentenopleiders. Terwijl de eerstegraadsbevoegdheid is een kwalificatie om docentenopleider te worden, het huidige programma biedt beperkte mogelijkheden aan de studenten om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Consortium/projectpartners

Universiteit Utrecht