De effecten van sportparticipatie op de gezondheid bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte (promotieonderzoek)

Looptijd: 2013 -  2017
Promovendus: Kristel Lankhorst

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Positief effect van sport
We weten dat sport bij gezonde kinderen een positief effect heeft. Nu gaan we kijken of deelname aan sport ook positieve effecten heeft op de gezondheid, fitheid, schoolprestaties en algemeen welbevinden bij kinderen met een fysieke beperking of chronische aandoening. Dit kan leiden tot adviezen voor professionals in de gezondheidszorg die werken met deze kinderen, waarbij zij beter in staat zijn om deze doelgroep te begeleiden.

Theoretisch kader

Bij kinderen en jongeren is het bewezen, dat sportparticipatie een positieve relatie laat zien met zowel fysieke als de psychosociale gezondheid. Bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte is deelname aan sport, zowel de recreatieve en competitieve sport, vaak verminderd. Terwijl het voor deze populatie, een actieve levensstijl mogelijk nog belangrijker is voor het bereiken van een optimaal niveau van fysieke en psychosociale gezondheid. Daarom is het doel van de Health in Adapted Youth Sports (HAYS) studie, om zowel de negatieve als positieve effecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking te bepalen.

Doelstelling

In deze cross-sectionele studie zullen de verschillen met betrekking tot de fysieke en psychosociale gezondheid, cognitief functioneren, school prestaties, dagelijkse lichamelijke activiteit en blessures tussen kinderen en jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking die deelnemen aan sport en degenen die dat niet doen worden vergeleken met elkaar. Kinderen en jongeren, zowel ambulant als rolstoelafhankelijk, in de leeftijd van 10-19 jaar met een lichamelijke beperking of chronische ziekte zal worden meegenomen in deze studie. "Sport" is gedefinieerd als deelname aan een georganiseerde sport tenminste twee keer per week gedurende een periode van 3 maanden of meer.

Implementatie

Dit onderzoek geeft inzicht in de effecten van sportdeelname in relatie tot fysieke fitheid, gezondheid, psychosociaal functioneren, lichamelijke activiteit, blessures en schoolprestaties bij kinderen en adolescenten (10-19 jaar) met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. De resultaten zullen inzicht geven of sportparticipatie een positief effect heeft op het bereiken van een optimaal niveau van gezondheid en lichamelijke activiteit bij deze doelgroep kinderen. Dit kan leiden tot adviezen voor professionals in de gezondheidszorg die werken met deze kinderen, waarbij zij beter in staat zijn om deze doelgroep te begeleiden.

Samenwerking

ZonMw subsidieert dit onderzoek waarin lectoraat Leefstijl en Gezondheid samenwerkt met het  Kinderbewegingscentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Revalidatiecentrum de Hoogstraat.
Deel van een groter onderzoek

Het onderzoek maakt samen met een studie naar de effecten van een trainingsprogramma voor dezelfde doelgroep, “Sport 2 Stay Fit Study (S2SF-Study)” onderdeel uit van een groter onderzoek, getiteld  ‘Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.’ Dr. Tim Takken van het Kinderbewegingscentrum is projectleider van dit onderzoek en ZonMw subsidieert het voor de komende vier jaar.  De Sport 2 Stay Fit Study wordt uitgevoerd door revalidatiecentrum de Hoogstraat onder leiding van de andere mede projectleider dr. Olaf Verschuren.

Co-promotoren

Dr. Janke de Groot
Dr. Tim Takken