De curricula getoetst: een onderzoek naar de ontwikkeling van competenties door studenten in de curricula Tolk en Leraar NGT

Looptijd: februari 2017 – februari 2018

Het project: De curricula getoetst: een onderzoek naar de ontwikkeling van competenties door studenten in de curricula Tolk en Leraar NGT heeft ten doel om te bepalen in hoeverre de huidige bachelor-curricula Tolk Nederlandse Gebarentaal en Leraar Nederlandse Gebarentaal en de AD-schrijftolkopleiding effectief en efficiënt zijn.

Cursussen zijn effectief als zij binnen een leerlijn systematisch toewerken naar het einddoel (= eindkwalificaties), waarbij de leerlijn zichtbaar wordt in de gestelde leerdoelen, die een toenemende mate van complexiteit laten zien. Cursussen zijn efficiënt als de inhoud ervan de leerdoelen dekt en er in voldoende mate gebruik wordt gemaakt van onderwijskundige vernieuwingen, zoals Blended Learning, Provisto feedback software e.d., en van een evidence-based onderwijskundige methodes, zoals peer review, formative assessment e.d. Hierbij zal er worden gekeken naar zowel de Leerlijn Nederlandse Gebarentaal als ook naar de leerlijn Tolkvaardigheden.

De resultaten van deze onderzoeken zullen worden gedeeld met zowel het NGT-docententeam en het Tolkvaardigheden-docententeam als ook met het management a.d.h.v. interne rapportages.