De client centraal; introductie van nieuw marketingdenken in de advocatuur in het MKB

De markt voor de zakelijk juridische dienstverlening is meer dan ooit in beweging en zet concurrentieposities van advocatenkantoren onder druk. Vooral in het MKB waar klein-middelgrote en middelgrote kantoren voornamelijk van bestaan, is de verwachting dat klandizie wordt verloren dan wel buiten bereik van de advocaat blijft.

Een aantal ontwikkelingen zijn hier debet aan: de economische crisis waardoor de prijs van juridische dienstverlening een kritischer factor wordt, de verkleining van het procesmonopolie vanwege het oprekken van de competentiegrens van de kantonrechter, het toenemend aantal goedkopere juridische aanbieders en de gemakkelijke toegang tot  juridische informatie via internet.
Voor advocaten is het in een verdringingsmarkt moeilijk om zich uitsluitend op basis van hun juridische expertise te onderscheiden. Er wordt gepleit voor een verschuiving van de marketingstrategie in de branche van een ‘transactie’ focus naar een gerichtheid op behoud van klanten en versterking van relaties.

Hoe die loyaliteit van cliënten te bewerkstelligen is onderwerp van dit promotieonderzoek. Uit literatuuronderzoek blijkt namelijk dat er ‘research gaps’ zijn te duiden als het gaat om studies naar factoren die in een specifieke branche zoals de advocatuur bijdragen aan loyaliteit .

Dat gaan we doen door vanuit wetenschappelijke literatuur en interviews met advocatenkantoren en MKB ondernemingen zogenaamde ‘value drivers’ te definiëren die in de dienstverlening van de advocaat klantwaarde en daarmee gepaard gaande loyaliteit van zakelijke cliënten kunnen versterken. Nadien zal op basis hiervan een grootschalige survey onder MKB ondernemingen plaatsvinden om de bevindingen te toetsen. Het promotie onderzoek zal worden afgerond met aanbevelingen voor implementatie van de opgedane kennis bij advocatenkantoren die hun cliëntgericht ondernemen willen versterken.

Bijgaand ‘manuscript’ geeft een probleemschets in detail. Naar aanleiding hiervan heeft een interview plaatsgevonden voor het artikel ‘Van spiegelbeeld naar X-factor, positionering van het kleine en middelgrote kantoor’ in het Advocatenblad (juni 2012)

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat

Onderzoeker