De Volkshogeschool in Nederland

Het boek over de volkshogeschool in Nederland van Maarten van der Linde (bijzonder lector 'Geschiedenis van het sociaal werk' bij de HU) en Johan Frieswijk (historicus aan de Fryske Akademy) is 29 november 2013 tijdens een congres bij Hogeschool Utrecht (HU) gepresenteerd. Daar waren ruim 350 deelnemers. Paul Schnabel, oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Hij prees het boek als een leerzame inkijk in de grote sociale veranderingen van de twintigste eeuw. Zeer opmerkelijk noemde hij het dat volkshogescholen decennia voordat het begrip in de mode kwam, al bezig waren met de participatiemaatschappij, maar volgens hem dan wel op een geloofwaardige manier.

Wat wij nu een leven lang leren of Learn for Life noemen, werd in de jaren dertig volksontwikkeling en volksopvoeding genoemd. De Volkshogescholen waren echter deel van een veel bredere educatieve beweging. In het boek schetsen Van der Linde en Frieswijk voor het eerst het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende volkshogescholen en de activiteiten die ze ontplooiden.

Zo kregen in de jaren dertig honderden jonge werklozen met een vakscholing én een sociale en educatieve vorming een nieuw perspectief aangereikt. Volkshogescholen begeleidden inspraakprocedures, schoolden toekomstige onderwijzers, gezinsverzorgsters en leerlingen van diverse schooltypen. De niet gesubsidieerde Fryske Folkshegeskoalle op Terschelling is in Nederland als enige overgebleven. De Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland werd in 2011 opgeheven. Het werk wordt voortgezet door het platform voor internationale volwasseneducatie Learn for Life.

Het boek ‘De Volkshogeschool in Nederland 1925-2010’ kreeg lovende recensies in dagbladen. Het Parool geeft 4 sterren aan. Ook De Gooi en Eemlander schrijft positief over de publicatie.

Wilt u dit boek bestellen? Dat kan op de site van de uitgever: verloren.nl.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat