De Kanteling in praktijk

Dit project is afgerond.

Het onderzoeksproject ‘Supportgericht Werken in de Wmo. De Kanteling in praktijk’ wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en implementatie van de methodiek van ‘supportgericht werken’ bij professionals die de Wmo uitvoeren via bevordering van deskundigheid, onderzoek en de ontwikkeling van tools. Ander doel is om gemeenten en betrokken partijen handvatten te geven om de kanteling naar supportgericht werken verder vorm te geven, door inzicht te krijgen in de (collectieve) ondersteuningsvraag van burgers en de ontwikkeling van innovatieve werkwijzen in het kader van de omschakeling.

Activiteiten en onderzoek

In twee praktijksituaties binnen twee verschillende gemeenten wil dit project - aan de hand van de methodiek ‘supportgericht werken’ - tot concrete verbeterpunten komen in de ondersteuning van gebruikers van de Wmo. In deze gemeenten worden ontwikkelwerkplaatsen opgezet, waarin professionals, Wmo-consulenten, de informele zorg en cliëntorganisaties samenwerken om tot innovatieve werkwijzen te komen. Daarbij worden de volgende deelvragen doorlopen:

  1. Wat is volgens de betrokken partijen een ideale kanteling en in hoeverre wijkt die wel of niet af van de huidige praktijk?
  2. Hoe luidt de gezamenlijke visie van betrokken partijen?
  3. Wat gaat nu goed en wat kan beter, gezien in het licht van de gezamenlijke visie en de methodiek ‘supportgericht werken’?
  4. Wat zijn praktische verbetervoorstellen?
  5. Wat zijn de effecten van deze voorstellen in de praktijk?

De ontwikkelwerkplaatsen worden ondersteund door een facilitator vanuit Hogeschool Utrecht. Bij een aantal bijeenkomsten van de werkplaatsen ondersteunt deze facilitator het proces om tot concrete verbeterpunten te komen.

Het is de bedoeling een koppeling te maken met de casestudies uit praktijk 1, waarbij gebruikers uit de casestudies worden ondersteund door betrokken partijen vanuit de ontwikkelwerkplaatsen. Op deze wijze is het mogelijk om effecten van nieuwe werkwijzen aan de praktijk te toetsen.

Dit onderzoeksproject levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van instrumenten om de hulpvraag van burgers in beeld te krijgen en de doorontwikkeling van methodieken om burgers op een gekantelde wijze bij te staan. Dit moet leiden tot een betere verbinding van het ondersteuningsaanbod, met de vraag en eigen kracht van burgers en mogelijkheden die de Civil Society biedt.

De beoogde producten

Praktisch en handzaam instrument om inzicht te krijgen in de ondersteuningsvraag van burgers. En nieuwe werkvormen met het oog op doorontwikkeling van de Kanteling.

Samenwerkingspartners

Entree Nieuwegein: gemeente Nieuwegein, Movactor (welzijnsorganisatie Nieuwegein), Movisie, Hanzehogeschool, MEE, SBWU, Vitras, Reynaerde, NVZ.
Integrale Toegang Oudewater: gemeente Oudewater, Stade-advies, WelzijnOudewater, Kwintes, De Wulverhorst, Careyn, CJG, BJZ, Ferm Werk, Abrona, Vierstroom, MEE.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Ga dan naar www.wmowerkplaatsutrecht.nl. Of stuur een mailtje naar projectleider els.overkamp@hu.nl.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat