De Fitnessbranche in Beweging

De Fitnessbranche in BewegingHet Lectoraat Marketing Marktonderzoek en Innovatie (MMI) van het Kenniscentrum InnBus heeft in 2009 en 2010 samen met Fit!vak een grootschalig innovatieproject voor de fitnessbranche uitgerold. Op 25 november 2010 zijn tijdens het congres ‘Kom kennismaken met uw klant!’ de resultaten gepresenteerd.

Foto’s congres

Onderzoek

De fitnessbranche is snel gegroeid en nog steeds continu in ontwikkeling. Uit onderzoek onder 5.000 leden van 20 fitnesscentra blijkt dat klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening in fitnesscentra: ze geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,5. Uit het onderzoek van de HU blijkt ook dat slechts 31% van de klanten zich verbonden voelt met hun fitnesscentrum. “De meeste klanten hebben geen binding met hun centrum. Fitnesscentra moeten dus werken aan die binding en zorgen voor meerwaarde voor hun klanten,” zegt Gerrita van der Veen, lector MMI Uit het onderzoek komen vier klantgroepen naar voren. “Een fitnessondernemer versterkt de binding met zijn klanten als hij bewust kiest voor een bepaalde klantgroep, en aan de slag gaat met hun motieven en behoeften.”, aldus Van der Veen (zie persbericht).

Presentatie Gerrita van der Veen
Presentatie Martin de Boer
Slotpresentatie Fred Montijn
Boekje 'Aangenaam kennis maken met de fitnessklant' 

Boekje ‘Aangenaam kennismaken met de fitnessklant’

Tijdens het congres werd ook een boekje aangeboden als eindverslag van het project Fitness in Beweging. Wilt u het boekje ‘Aangenaam kennismaken met de fitnessklant’ met alle onderzoeksresultaten van het project Fitness in Beweging ontvangen? Neem dan contact op met Martin de Boer, projectleider Fitness in Beweging (martin.deboer@hu.nl).

 

 

 

 

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat