Data privacy bij e-health

Naam: Data privacy bij e-health
Doel: In dit project brengen we in kaart wat de verwachtingen, wensen en behoeften van mensen zijn met betrekking tot data privacy bij e-health.
Onderzoeker(s): Anne Lise Kamphuis
Startdatum: januari 2017

Beschrijving: 

In de gezondheidszorg wordt veel ontwikkeld op het gebied van e-health. Technologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden, bijv. rond het beter (en met minder menskracht) kunnen monitoren van patiënten of het ondersteunen van preventie. Bij dit soort toepassingen worden veel persoonlijke gegevens van mensen geregistreerd en gedeeld. Medische data zijn over het algemeen zeer privacy-gevoelig. Zorginstellingen besteden daarom veel aandacht aan de juridische kaders en mogelijkheden. Minder is bekend over hoe patiënten zelf tegen date privacy bij e-health aankijken. Wat vinden zij belangrijk, wat vinden zij wel en niet aanvaardbaar en wat zijn hun wensen en behoeften? En hoe zorg je als organisatie dat je hierbij aansluit?

In dit project interviewen we mensen die gebruik maken van e-health over hun gedrag, beleving en mening met betrekking tot data privacy. Waarom doen ze ergens wel of niet aan mee? Welke gegevens delen ze wel of niet en met wie delen ze gegevens? Waar ligt de grens?
De bevindingen uit de interviews geven inzicht in de verwachtingen, wensen en behoeften van mensen over data-privacy omtrent medische gegevens. Deze inzichten kunnen meegenomen worden in de ontwikkelingen van e-health toepassingen, zodat privacy by design beter vorm kan krijgen.
Het project is een samenwerking met Ucreate.

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat