DUS!Board

Stel: je wilt als communicatie- of reclamebureau een bepaalde gedragsverandering bewerkstelligen. Hoe kies je de campagnestrategie met de grootste kans op succes? Daarvoor ontwikkelt het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie een online tool, het DUS!board. Dit onderzoeksproject loopt van december 2013 tot juni 2014.  Het lectoraat werkt bij dit project samen met UCreate (voorheen Center of Expertise Creatieve Industrie).

Het DUS!Board is een interactief, digitaal instrument dat creatieve bureaus helpt om systematisch een strategische keuze te maken voor de meest kansrijke campagnestrategie. Daarbij helpt DUS!Board om accountable te werken in de eerste, strategische fase van een communicatieproject.

In 3 stappen

Via het invullen van het DUS!Board worden de 3 stappen doorlopen die op basis van het DUS! model zijn ontwikkeld om tijdens de eerste fase, dat is de strategische inzet (decisional) accountable te werken.  Het DUS!Board helpt om het analyseproces systematisch te doorlopen en de aannames te expliciteren van doelstellingen (1) naar de analyse van het probleemgedrag én het gewenste gedrag (2). Als output geeft het DUS!Board  daarna een advies over de meest kansrijke strategie (3) op basis van wetenschappelijke literatuur.

Naar de meest kansrijke beïnvloedingsstrategie

Onder de motorkap werkt het als volgt. Het DUS!Board begint met ruim 20 verschillende boodschappen en beïnvloedingstechnieken, die zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Deze worden steeds verder uitgefilterd via gewichten en funnels, die bij de verschillende onderdelen zijn ingebouwd. Op basis van de antwoorden, spitst het DUS!Board de geschikte beïnvloedingsstrategie steeds meer toe, totdat er uiteindelijk 3 tot 5 meest kansrijke beïnvloedingstechnieken overblijven.

Dat gaat stap voor stap:

  1. doelstelling formuleren
  2. gedragsanalyse
  3. campagnestrategie

Het DUS!Board komt voort uit het project Return on Creativity.

Meer informatie