DESTINE: diabetes educatie en zelfmanagement om empowerment te verbeteren

Looptijd: augustus 2013 – december 2018
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: Drs. Esther du Pon

Volledige titel: Diabetes Education and Self-management To INcrease Empowerment

Dit promotieonderzoek loopt van augustus 2013 tot augustus 2017.
Het valt binnen de onderzoekslijn Communicatie met de patiënt van Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Implementatie van groepseducatieprogramma PRISMA voor patiënten met diabetes type 2 (DM2) leidt mogelijk tot verbeterd ‘empowerment’ van patiënten en vermindering van de werkdruk van eerstelijns zorgverleners. Studenten van de opleiding Farmakunde participeren in deelaspecten van dit onderzoek. Een student Farmakunde of farmakundige kan bij alle fasen (voorbereiding, uitvoering, evaluatie) van dit praktijkgerichte onderzoek ondersteuning bieden, maar ook daarna.

Theoretisch kader

Het aantal patiënten met DM2 in Nederland neemt toe. Het aantal zorgverleners groeit echter niet in dezelfde mate. Dat veroorzaakt op termijn een hoge werkdruk. Zorgverleners kunnen worden ontlast door de patiënt meer ‘empowered’ te maken. In de diabetesbegeleiding maakt het geven van voorlichting plaats voor het streven naar zelfmanagement en ‘empowerment’. De patiënt staat aan het roer. Veel patiënten vinden deze nieuwe rol lastig. Zij hebben bijvoorbeeld een passieve houding tijdens het gesprek met hun zorgverlener, volgen leefstijladviezen niet op of gebruiken (nog) geen eHealth. PRISMA, een interactief groepseducatieprogramma speciaal ontwikkeld voor mensen met DM2, kan patiënten ondersteunen om zelf meer grip te krijgen op de aandoening. In de huidige studie DESTINE worden de effecten van PRISMA onderzocht.

Vraagstelling

Wat is het effect van groepseducatieprogramma PRISMA op communicatie met de praktijkondersteuner, therapietrouw, gebruik van een zorgplatform en de gezondheidstoestand van de patiënt?

Doelstelling

Implementatie van groepseducatieprogramma PRISMA voor DM2- patiënten in de dagelijkse praktijk.

Implementatie

PRISMA wordt aangeboden in een RCT aan 230 patiënten met DM2 binnen zeven huisartsenpraktijken in de regio Zwolle. 115 patiënten volgen de PRISMA-training (interventiegroep), 115 patiënten volgen de PRISMA-training op een later moment (controlegroep). Deze patiënten worden gedurende 1 jaar gevolgd.

Samenwerking

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum voor Ketenzorg, Medrie, NIVEL, Radboud Universiteit en Zorg Binnen Bereik.

Promotoren

  • Promotor, Radboud Universiteit Nijmegen: Prof. Dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
  • Copromotor, Hogeschool Utrecht: Dr. A.A. (Ad) van Dooren (oud-lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie)
  • Copromotor, UMCG: Dr. N. (Nanne) Kleefstra

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat