Cultuur voor iedereen in stad Utrecht

Looptijd: januari 2019 – december 2019
Betrokken lector: Nico de Vos
Betrokken onderzoekers: Aart van der Maas, Anke Hamers en Dennis Bouma
Betrokken onderzoekslijn: Maatschappelijke impact van kunst en creativiteit
Betrokken opleidingen: bachelor Social Work, bachelor Pedagogiek en master Community Development
Meer informatie: website vierluik wijkcultuurhuizen Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht vindt een onderzoek plaats met de wijkcultuurhuizen Zimihc, Cultuurhuis Kanaleneiland, Cultuur19, De Vrijstaat en Het Wilde Westen. Er is een sterk gedeeld gevoel dat wijkcultuurhuizen belangrijk zijn voor de stad Utrecht. Tegelijkertijd is het moeilijk aan te geven waar precies de kracht zit van de cultuurhuizen. Ligt de waarde van wijkcultuurhuizen in de specifieke aanpak per cultuurhuis? Kan er meer kennis worden gedeeld over de werkwijzen en impact van de wijkcultuurhuizen? Op welke manier kan een verdiepingsslag worden gerealiseerd in de rol van de wijkcultuurhuizen in het belang van meer cultuurparticipatie in stad Utrecht? Want cultuur is er voor iedereen.

Het onderzoek gaat in op de behoefte aan een brede probleeminventarisatie en -analyse als basis voor verder beleid rond de wijkcultuurhuizen in de nieuwe coalitieperiode 2018-2022. Daarbij wordt via living labs onderzoeksmatig bijgedragen aan de doorontwikkeling van lopende projecten en activiteiten van de wijkcultuurhuizen in de praktijk.

Het doel van dit onderzoek is het systematisch beschrijven en in beeld brengen van ontwerpprincipes voor succesvolle werkwijzen van de wijkcultuurhuizen ter bevordering van cultuurparticipatie in Utrecht. Het gaat om een onderzoek naar de bijdragen van wijkcultuurhuizen: de verschillen en overeenkomsten in werkwijzen van wijkcultuurhuizen met een focus op het bevorderen van cultuurparticipatie en het daarmee versterken van de sociale basis(infrastructuur) in Utrecht.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat