Crowdfunding/Krediet Paspoort

Crowdfunding is een snel groeiende manier van financiering in de vorm van donaties, leningen en deelnemingen in aandelen kapitaal. Wij doen onderzoek naar de motieven en het fundingsgedrag van de crowd en ontwikkelen/verspreiden workshops en onderwijs op dit gebied. Het Kredietpaspoort maakt de gegevens van de ondernemer, de onderneming en de financiële prestaties transparanter voor kapitaalverschaffers. Het Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie is actief betrokken bij de vormgeving en onderzoek naar de uitwerking van het Kredietpaspoort .

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat