Criminal Minded

Looptijd: november 2016- augustus 2017

Betrokkenen: Dit onderzoek werd gedaan vanuit het lectoraat Werken in Justitieel Kader en het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Lectoren: Nico de Vos en Anneke Menger.

Onderzoekers: Toinette Loeffen en Joep Hanrath.

Studenten: Detmer van den Elsen, Kevin Horsting en Sharmila Monsanto

Aanleiding

In 2017 zijn de drie Reclasseringsorganisatie’s en het Openbaar Ministerie in Amsterdam gestart met het project Criminal Minded. De reclassering heeft als kerntaken advies, toezicht, werkstraf, gedragsinterventies en toe leiden naar zorg. Sinds enige tijd krijgt de reclassering meer ruimte om persoonsgericht maatwerk te bieden, juist voor cliënten waar ernstige sociale problematiek achter het delict schuil gaat. Dit initiatief is een aanzet om op onorthodoxe wijze jong volwassenen na te laten denken over hun toekomst.
Hogeschool Utrecht is door dit samenwerkingsverband benaderd om onderzoek te doen naar deze pilot.

Onderzoeksvraag

Biedt de cursus Criminal Minded aan jong volwassenen met reclasseringstoezicht de mogelijkheid om, middels creatieve middelen, hun sterke punten in kaart te laten brengen en hen aan te laten haken bij opleiding, werk of ander levensdoel? Met een participatief onderzoek is beschrijvend en met visuele middelen in kaart gebracht wat er gedurende de workshops is gedaan en wat dit de deelnemers heeft opgeleverd. Zes jong volwassenen hebben deelgenomen aan de cursus. Vier deelnemers gaven toestemming voor deelname aan dit onderzoek en van hen kunnen we weergeven hoe zij de cursus hebben afgerond.

Samenvatting

Een samenvatting van dit onderzoek geeft een overzicht van de aanleiding, de resultaten en aanbevelingen.

Meer lezen?

Er is een onderzoeksrapport waarin beschreven wordt hoe deze cursus uitgevoerd werd, wie er aan deelnam en wat de opbrengsten zijn.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat