Crew rest experience

Dit project is afgerond.

Projectdoel

Het verkennen van de rustervaring van internationale Flight Attendants (FA) en het ontwerpen van een verbeterde rustruimte aan boord, die de doelgroep moet verleiden de rustruimte te verkiezen boven een business class stoel.

Onderzoeksvraag

Welke thema’s bepalen de kwaliteit van de rustervaring en hoe speelt culturele achtergrond hierbij een rol?

Projectbeschrijving

Driessen Aerospace heeft veel expertise op het gebied van engineering, regelgeving en projectleiding, maar is tegelijkertijd in transitie naar een meer user-driven ontwerpaanpak. Naast de inhoudelijke resultaten was het project voor Driessen tevens een kennismaking met een nieuwe ontwerpbenadering.

O.b.v. context mapping met een kleine groep Nederlandse FA is de wereld van het aan boord rusten verkend. Vervolgens is een groep Nederlandse frequent flyers opgeleid tot “field researcher” die middels een onderzoekskit tijdens hun vluchten onderzoek deden naar de ervaringen van o.a. Chinese en Japanse FA. Uit alle onderzoeksgegevens zijn drie FA-persona’s ontstaan die op ware grootte zijn uitgevoerd. Daarnaast is de co-design aanpak in proceskaarten weergegeven, die nu standaard onderdeel vormen van de ontwerpfasering bij Driessen.

Looptijd

Augustus 2010 - December 2011 

Financier

Driessen Aerospace

Projectteam

Remko van der Lugt
Fred Montijn
Frens Pries (graduate student TU Delft) 

Partners

Minor Co-Design Studio (HU) Limerick University Ireland

Belanghebbenden

Driessen Aerospace
Pilots and FAs from Delta Airlines Various Dutch frequent flyers

Fase

Concept en verkenning