Creative Expercience Learning Labs (CELL)

Dit project is afgerond.

Betrokkenen: Nathalie Waser en Harry van Vliet
Looptijd: 2009-2011
Doel: Samenwerking en kennis- en informatiedeling tussen bedrijven, onderwijs en onderzoek bevorderen binnen het veld van de creatieve industrie.

CELL is de innovatieve werkvloer waar creatieven, het 'reguliere bedrijfsleven', onderzoek, en onderwijs samenwerken aan praktische cases. Hierbij richt CELL zich met name op innovatie van het midden- en grootbedrijf met de focus op design, entertainment en crossmedia.
De activiteiten binnen het CELL programma zijn gericht op kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling. Voor deze doeleinden worden verschillende projectwerkvormen ingezet. De verschillende projectwerkvormen richten zich op verschillende aspecten van het innovatieproces: ideevorming, conceptontwikkeling, kennisontwikkeling, productie, marktintroductie, prototypen of vernieuwing van het business model.
Daarnaast zijn er kennisontwikkelingsprojecten; kennisontwikkeling wordt gerealiseerd middels ‘Jobrotation’, thematische netwerkbijeenkomsten en events, en een internationale benchmarkt Open Innovatiecentra.

Beoogde resultaten van het CELL programma zijn o.a.:

  • Ontwikkelen en toepassen van succesvolle projectwerkvormen die passen bij het karakter van Open Innovatie;
  • Het laten ontstaan van nieuwe bedrijvigheid door start ups of spin-off’s;
  • Doorlopen van een 10-tal productinnovatietrajecten waarvan de helft succesvol wordt afgesloten met een marktintroductie (normaal gesproken is dit slechts 10%);
  • Minimaal 20 bedrijven helpen aan een concreet concept voor productinnovatie;
  • Media aandacht voor productinnovatie in de Noordvleugel;
  • Het ontwikkelen van talent en meer afstudeerders binnen de Hogeschool op het gebied van de Creatieve Industrie;
  • Organiseren van verschillende bijeenkomsten gericht op het verspreiden van kennis en projectresultaten, maar ook gericht op het verkrijgen van media aandacht voor de voor de ondernemers in de regio;
  • Publicaties en presentaties over nieuwe onderzoeksprojecten.