Blog Iris Duivenvoorden

Mijn naam is Iris Duivenvoorden, als derdejaars student logopedie heb ik het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie ondersteund bij het internationale COST-Action project ‘Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language’. Dit project is opgezet om inzicht te verwerven in de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in de verschillende Europese landen. Hiervoor is er een vragenlijst opgesteld die onder alle deelnemende landen in hun eigen taal verspreid wordt. Ik heb geholpen met de vertaling van de Nederlandse vragenlijst, vertaalproblemen geïnventariseerd en het protocol voor de Nederlandse pilot geschreven. Als kers op de taart, mocht ik mee met Ellen Gerrits en Rob Zwitserlood naar de eerstvolgende COST-vergadering, in Limerick, Ierland.

Iris Duivenvoorden in Limerick

Als student naar een internationaal congres, dat vond ik best spannend. Dat kwam vooral omdat ik niet goed wist wat ik moest verwachten. Wat gingen we doen, hoe waren de mensen en hoe was de sfeer? Omdat ik eigenlijk niks kon voorbereiden, had ik maar één keus. Dat was me er volledig aan over te geven en het maar gewoon te ervaren. Wat mij het eerste opviel, was de grote mate van nieuwsgierigheid van de onderzoekers. Niet alleen naar het onderzoek, maar ook naar mij. Ik had verwacht dat ze me zouden zien als mindere, maar niets was minder waar. Ik kreeg complimenten over mijn houding en de mate waarin ik verdieping zocht naast het normale onderwijscurriculum. Ik heb echt contact kunnen maken met de mensen om me heen en naarmate het congres vorderde, merkte ik dat ik me heel erg op mijn gemak voelde.

Ik heb tijdens het congres meegedraaid met verschillende werkgroepen die allemaal met een ander thema bezig waren. De ene groep houdt zich bezig met systematische reviews over taalontwikkelingsstoornissen, de ander houdt zich bezig met het meten van de algemene bekendheid van een taalontwikkelingsstoornis per land. Daarnaast waren er enkele korte presentaties van dr. Susan Ebbels, prof. Ann Kaiser en dr. Catherine Adams die op basis van hun kennis en expertise aangaven waar volgens hen rekening mee gehouden moet worden in de COST Action. Prof. Ann Kaiser onderstreepte bijvoorbeeld de rol van ouders binnen de taalontwikkeling en de logopedische behandeling van kinderen. Dr. Susan Ebbels legde uit dat een interventie op verschillende niveaus kan plaatsvinden: universal (voor alle kinderen), targeted (gericht op kinderen met een risico op taalproblemen, bijvoorbeeld VVE) en specialised (gericht op kinderen met TOS).

Na de presentaties waren er discussies over de vragenlijst, waar de knelpunten en vertaalproblemen per land werden geanalyseerd. Over de onderwerpen waarover werd gediscussieerd, kon ik meepraten. Er werden veel ervaringen en nog meer kennis gedeeld, waardoor ik mijn logopedische blik kon verbreden. Zoals de validiteit van taaltesten, test je wel altijd wat je wilde testen? Is de beste manier om taal te onderzoeken eigenlijk al uitgevonden? Ook heb ik ingezien hoe groot de rol van ouders in de therapie kan zijn. Door het zien van zoveel mogelijkheden begonnen mijn hersenen op volle toeren te draaien, ideeën voor vervolgonderzoeken of nieuwe initiatieven zorgden ervoor dat ik geïnspireerd thuiskwam. Ik heb ervaren hoe het proces van onderzoek doen er in werkelijkheid uit kan zien en dat beviel me goed.

Als ik een ding zou moeten aanwijzen waar ik hier het meest van heb geleerd, is dat ik mijn kwaliteiten niet moet onderschatten. Ik zag mezelf daar aankomen als ‘gewoon’ een student, en vertrok uit Limerick met vertrouwen in mijn kennis, logopedisch handelen en mijn communicatievaardigheden.