Cost Action IS1406: Europees project voor interventie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Looptijd: 2015 tot 2019

Naar schatting zijn er 5,8 miljoen kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Europa. Verschillende studies tonen aan dat interventies een positief effect hebben op de taalvaardigheid van deze kinderen. Wetenschappelijke publicaties zijn echter vaak slecht toegankelijk voor professionals in zorg en onderwijs. Nieuwe kennis die relevant is voor evidence-based practice en innovatie van interventies bereikt de klinische praktijk daarom onvoldoende. Daarnaast bestaat er veel variatie in aanpak van behandeling en begeleiding binnen Europa.

Om de signalering van, en zorg en onderwijs voor kinderen met TOS in Europa te verbeteren is een Europese subsidie aangevraagd voor het project ‘Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language’. De EU heeft deze COST Action IS1406 aanvraag gehonoreerd (www.COST.eu). De COST Action wordt geleid door prof. James Law van de University of Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Nederland zijn dr. Jan de Jong (UvA) en prof. Ellen Gerrits (HU/UU) management committee members. Ellen Gerrits is daarnaast ‘chair’ van werkgroep 2. De COST Action is officieel van start gegaan op 17 april 2015 tijdens de kick-off meeting in Brussel. Bij de start waren er 16 deelnemende EU landen en dit aantal is inmiddels gegroeid naar 34 EU landen en 6 overige internationale partnerlanden. Klik hier voor de kaart van de deelnemende landen.

In het project wordt kennis verzameld over drie thema’s met betrekking tot interventies bij taalontwikkelingsstoornissen. Dit gebeurt in drie werkgroepen. De thema’s van deze werkgroepen zijn:

  1. De linguïstische en psychologische onderbouwing van interventies
  2. Europese best practices in zorg en onderwijs
  3. Het effect van de sociale en culturele context op interventies

Dit programma sluit aan op twee eerdere COST Actions, waarin gekeken werd naar de diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen en naar meertaligheid. Binnen de huidige Action ligt de nadruk op het vormgeven en implementeren van interventies. Het programma zal een impuls geven aan het evidence based handelen bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Door netwerkvorming kunnen kennis en best practices worden gedeeld tussen deelnemers uit heel Europa.

Professionals met verschillende achtergronden, zoals logopedisten, linguïsten, psychologen en pedagogen buigen zich binnen dit COST Action programma gezamenlijk over interventies. Junior onderzoekers krijgen de kans om een periode ervaring op te doen bij een andere Europese instelling. Vanuit de Action worden training schools, congressen en workshops georganiseerd waarin wetenschappers en professionals gezamenlijk werken aan het inventariseren en verspreiden van kennis over de drie thema’s. Tweemaal per jaar komt de stuurgroep bijeen tijdens de zogeheten Management Committee Meetings om de voortgang binnen de werkgroepen en de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied te bespreken.
Het project loopt af in april 2019 en wordt afgesloten met een conferentie in Sofia, Bulgarije. 

Resultaten

Binnen COST Action IS1406 is een vragenlijst ontwikkeld voor professionals die werken met kinderen met TOS. De vragenlijst is vertaald naar alle relevante talen en is in de zomer van 2017 verspreid binnen alle deelnemende landen met het doel om de interventies voor kinderen met TOS binnen Europa in kaart te brengen. De vragenlijst bevat vragen over de linguïstische en psychologische onderbouwing van interventies, hoe en door wie interventies bij TOS worden gegeven, en de sociale en culturele context die van invloed kunnen zijn op interventies. De eerste resultaten van de enquête zijn besproken op de Management Committee Meeting op 8 en 9 november 2017 in Utrecht. Verdere analyses vinden op dit moment plaats, binnen de verschillende landen en op de University of Newcastle.

Lopende projecten

Systematic reviews naar interventies bij TOS
In Werkgroep 1 doen teams uit verschillende landen gezamenlijk reviews naar de onderbouwing van interventies bij kinderen met TOS op de gebieden fonologie, woordenschat, morfo-syntax, taalbegrip en pragmatiek.

Vignette
Onder redactie van James Law en collega’s wordt het boek ‘The theory and practice of managing the child with language impairment – across Europe and beyond’ geschreven. Het boek bevat informatie over hoe de huidige zorg voor kinderen met TOS in Europa is geregeld. Vertegenwoordigers van alle landen die betrokken zijn bij de COST Action IS1406 leveren een Vignette (hoofdstuk) aan over hoe de zorg in hun land geregeld is. De Nederlandse Vignette wordt geschreven door prof. Ellen Gerrits, dr. Jan de Jong, dr. Rob Zwitserlood en Inge Klatte, MSc.

Parental study
Een subgroep binnen de COST Action IS1406 verdiept zich in wat de impact van TOS is op families, wat de visie is van families op TOS en hoe zij de verkregen zorg ervaren. Deelnemende landen aan dit onderzoek zijn: Denemarken, Ierland, IJsland, Spanje, Kroatië, Nederland, Noorwegen en Tsjechië. Vanuit Nederland participeert Inge Klatte. Dit onderzoek start met een pilot waarin in ieder betrokken land één ouder van een kind met TOS wordt geïnterviewd. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de laatste COST Action meeting in het voorjaar van 2019.

National Public Survey
In diverse landen is een survey gestart onder het publiek over hun kennis van, ervaringen met en overtuigingen en ideeën over TOS. Nieuws over de COST Action kan gevolgd worden op twitter, op Facebook en via de website van Cost Action.

 

Logo Cost European Cooperation in Science and Technology

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat

Student reist mee naar Cost Action meeting

Iris Duivenvoorden in Limerick Blog Iris Duivenvoorden