Community support for persons with disabilities

Het internationale onderzoeksproject ‘Community support for persons with disabilities’ is inmiddels afgerond. Ter afsluiting werd op 12 juni 2014 bij de HU in Amersfoort de succesvolle en druk bezochte conferentie 'Inclusieve samenleving: wens en werkelijkheid' gehouden.

Het onderzoek wil meer kennis ontwikkelen over de participatie van kwetsbare mensen in de maatschappij. Het gaat om mensen met psychische en verstandelijke beperkingen. Er wordt gekeken naar participatie in (betaald) werk en sociale netwerken. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe kennis voor professionals om de bestaande programma’s - gericht op het ondersteunen van deze groep mensen - te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de mogelijkheden voor kwetsbare burgers om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Internationale samenwerking

Het consortium dat samenwerkt aan dit project bestaat uit vier universiteiten en zeven ngo’s uit drie verschillende landen. In dit project werkt het KSI samen met: Zuyd Hogeschool, ELTE University Budapest (Hongarije), Tallinn University (Estland), Tallinn Mental Health Center (Estland), CARe Europe, Hilscher Association, (Hongarije), Kwintes, Humanitas DMH, Mondriaangroep en Stichting Trajekt.

SIA RAAK Internationaal

Met de financiering van SIA RAAK Internationaal kunnen de kenniscentra en hun regionale werkveld internationale (kennis)partners actief betrekken bij de uitvoering van een RAAK-project. Buitenlandse kennis en expertise krijgen een belangrijke plaats in het onderzoek. De beroepspraktijk kan beschikken over de nieuwste internationale inzichten. De lectoren en onderzoekers kunnen een positie verwerven of versterken in de internationale kennissamenleving.

Dit onderzoeksproject heeft een eigen site: www.communityparticipation-hu.nl/en-US.

Vanuit dit project zijn onderwijsmodulen ontwikkeld door HU-onderzoeker Jeroen Knevel.