CommuniCare: optimalisatie van communicatie tussen zorgprofessional, personen met afasie en naasten

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Afasie is één van de meest ingrijpende gevolgen van een CVA. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van taal. De intelligentie is echter doorgaans nog vergelijkbaar met voor het hersenletsel. De persoon met afasie (PMA) zit opgesloten in een woordeloze wereld, terwijl hij juist de interactie met anderen hard nodig heeft om zijn ziekte te verwerken, mee te kunnen beslissen over het eigen zorgtraject en te zoeken naar een nieuw evenwicht in professioneel en persoonlijk leven. Het communicatieprobleem heeft directe gevolgen voor de zorg die PMA ontvangen: zij hebben een verhoogde kans op het ontvangen van niet passende of inadequate zorg in vergelijking met CVA-getroffenen zonder afasie (1), grotere kans op een depressie (2), en zelfs een hogere kans op vroegtijdig overlijden (3).

De uitdaging in de communicatie met PMA wordt ook door zorgprofessionals als zodanig ervaren. Zij geven aan zich onvoldoende toegerust te voelen om vertrouwelijke en effectieve communicatie te faciliteren (4), terwijl zij zich zeer bewust zijn van de noodzaak van zorgvuldige en adequate communicatie, in een tijdperk waarin zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan.

Doel en doelgroep

Voor het project CommuniCare heeft een groot aantal kennis- en praktijkpartners in de CVA-zorg de handen ineen geslagen om communicatie tussen PMA, zorgprofessional en naasten te verbeteren. De doelstelling van het project is om excellente communicatie en toegang tot informatie voor PMA in betrokken zorginstellingen te realiseren, zodat communicatieve participatie van de PMA in het zorgproces vergroot wordt. Een belangrijk onderdeel van de interventie is scholing van zorgprofessionals (Communicatie Partner Training).

Betrokkenen

Dr. Lizet van Ewijk is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan de opleiding Logopedie van het Instituut Paramedische Studies, en als senior onderzoeker actief binnen het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie aan Hogeschool Utrecht. In deze functies combineert zij praktijkgericht onderzoek naar diagnostiek en effectieve interventies voor mensen met een afasie, met het opleiden van nieuwe zorgprofessionals. Daarnaast neemt zij deel aan de wetenschapsraad van de Nederlandse Vereniging voor Logopedisten (NVLF) is zij betrokken bij de master Logopediewetenschap aan het UMCU.

Drs. Marloes Veldkamp is als hogeschooldocent verbonden aan de opleiding Logopedie van het Instituut Paramedische Studies en als junior onderzoeker actief binnen het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie aan Hogeschool Utrecht.

De kennispartners Consortium CommuniCare: HU Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie, KC Revalidatiegeneeskunde Utrecht, HU lectoraat Smart Digital Services, HAN Lectoraat Neurorevalidatie, Thomas More Antwerpen Logopedie en Verpleegkunde, Hersenletsel.nl & Vereniging Afasie vzw.

Referenties

  • Hemsley, B., Werninck, M., & Worrall, L. (2013). “That really shouldn't have happened”: People with aphasia and their spouses narrate adverse events in hospital. Aphasiology, 27(6), 706-722.
  • Nys, G. M. S., Van Zandvoort, M. J. E., Van der Worp, H. B., De Haan, E. H. F., De Kort, P. L. M., & Kappelle, L. J. (2005). Early depressive symptoms after stroke: neuropsychological correlates and lesion characteristics. Journal of the neurological sciences, 228(1), 27-33.
  • Bersano, A., Burgio, F., Gattinoni, M., & Candelise, L. (2009). Aphasia burden to hospitalised acute stroke patients: need for an early rehabilitation programme. International Journal of Stroke, 4(6), 443-447.
  • Leach, E., Cornwell, P., Fleming, J., & Haines, T. (2010). Patient centered goal-setting in a subacute rehabilitation setting. Disability and rehabilitation, 32(2), 159-172.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten