Common European Numeracy Framework

Looptijd: 1 december 2018 – 31 juli 2021
Betrokken lector: Paul Drijvers
Betrokken onderzoekers: Kees Hoogland, Mieke van Groenestijn
Betrokken opleidingen: IA, ITT

Doel en doelgroep

Het ontwerpen van een gemeenschappelijk Europees kader voor gecijferdheid (Common European Numeracy Framework) voor docenten, aanbieders van gecijferdheidscursussen, beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. En het ontwikkelen van nascholingsmodules voor docenten die volwassenen rekenen en gecijferdheid geven.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Laaggecijferdheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan 1 miljoen Nederlanders wordt in hun functioneren belemmerd door een gebrek aan praktisch inzicht in getallen, numerieke data en redeneringen op basis van getallen. Het formuleren van een gemeenschappelijk Europees gecijferdheidskader draagt bij aan de bewustwording van deze problematiek.

Relevantie voor het onderwijs

Het project draagt bij aan de discussie welke inhouden van rekenonderwijs in basis-, voortgezet- en middelbaar- (beroeps)onderwijs nu precies relevant zijn in de huidige maatschappij. Een herbezinning op de te grote focus op sommetjes goed of fout maken komt langzaam op gang.  

Consortium/projectpartners

  • Hogeschool Utrecht, Nederland
  • Universiteit van Barcelona, Spanje
  • Universiteit van Limerick, Ierland
  • BFI Oberösterreich Linz, Oostenrijk

Resultaat/producten

  • een gemeenschappelijk Europees kader voor gecijferdheid
  • nascholingscursussen rekenen en gecijferdheid voor het volwassenonderwijs 

Implementatie

Naast de deelname van de vier betrokken landen wordt het Common European Numeracy Framework gepresenteerd op tal van internationale conferenties en gedeeld met “stakeholders” in de meeste andere Europese landen. De ontwikkelde nascholingsmodules zullen ook online als een gratis MOOC worden aangeboden.

Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat