Co-design pressure cooker

Dit project is afgerond.

Projectdoel

MKB inlichten over co-design en hen de mogelijke voordelen later ervaren

Onderzoeksvraag

Hoe vindt co-design plaats in het MKB?

Projectbeschrijving

De formule van de Co-design Pressure Cooker was simpel maar doeltreffend: verwerk de ingrediënten voor een innovatief product of een veelbelovende, nieuwe dienst in een spreekwoordelijke snelkookpan door toekomstige gebruikers in een vroeg stadium te betrekken en samen met ontwerpers de bevindingen van deze gebruikers te vertalen naar concrete verbeteringen.
Tien MKB’ers (o.a. Verheul trappen, Scala uitgeverij en Jansen Medicars) met een ontwerpvraag werden elk gekoppeld aan een ontwerpbureau en een co-design expert om gedurende 10 weken aan de slag te gaan met de opdracht van de MKB’er. Toegepaste co- designmethoden waren o.a. safari, ministage, interview op locatie en context mapping. Na 10 weken is er voor elke MKB’er een aantal concepten ontwikkeld op basis van gebruikersinzichten.

Looptijd

Maart 2009 - December 2009

Financier

Province Utrecht

Projectteam

Remko van der Lugt
Christine de Lille

Belanghebbenden

Syntens
32 Small and Medium Enterprises 6 Co-Design agencies
8 Design agencies

Fase

Concept en verkenning