Buurtsportclubs Utrecht

Looptijd: september 2017 - maart 2018
Betrokken lectoraat: Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Betrokken lector: Dr. Nico de Vos
Betrokken onderzoekers: Bas van Nierop, Marco van Soest en Froukje Smits
Betrokken opleidingen: Social Work, PABO en Ecologische Pedagogiek

De gemeente Utrecht hecht veel waarde aan sport en bewegen voor kinderen en jongeren omdat het goed is voor gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Sport en bewegen wordt daarom als een zinvolle vrijetijdsbesteding gezien en als een waardevolle pedagogische context voor opgroeiende jeugd. Uit onderzoek van de gemeente Utrecht blijkt dat lidmaatschappen bij sportverenigingen van Utrechtse jeugdigen in aan aantal wijken achterblijft. Daarom zijn in deze wijken enkele jaren geleden zogenaamde buurtsportclubs opgericht. Buurtsportclubs hebben het doel om jeugdigen uit deze wijken naar de sportverenigingen toe te leiden, door als tussenstap te fungeren naar het sportaanbod op de reguliere verenigingen. Er worden kennismakingslessen aangeboden op de buurtsportclubs, waar kinderen tegen betaling van een kleine vergoeding aan deel kunnen nemen. De lessen worden aangeboden door professionals of vrijwilligers die actief zijn bij een reguliere vereniging, wat drempelverlagend kan werken voor de kinderen om door te stromen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om meer kennis en inzicht te ontwikkelen over het bereik en effect van de Utrechtse buurtsportclubs. Er wordt nagegaan hoeveel kinderen de buurtsportclubs instromen en hoeveel kinderen er doorstromen naar de reguliere verenigingen. Daarnaast wordt nagegaan of de drempelverlagende aanpak van de buurtsportclubs werkt en wordt in beeld gebracht wat daarvan de succesfactoren en verbeterpunten zijn. Ook wordt beschreven of het aanbod en de opzet van de buurtsportclubs aansluit bij de wensen van de kinderen en of de professionals en sportaanbieders tevreden zijn over het bereik en het effect van de buurtsportclubs. Tot slot wordt in kaart gebracht of de werkwijze, ervaringen en effecten van de buurtsportclubs stads breed verschillen, of dat er vanwege de verschillende contexten in de wijken gedifferentieerd wordt in de buurtsportclub aanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht.

Het maatschappelijk vraagstuk van de buurtsportclubs bevindt zich op het snijvlak van pedagogiek, onderwijs, social work en sport. Studenten uit deze studierichtingen hebben een groot aandeel gehad in de uitvoering van het onderzoek. Begin 2018 zijn de voorlopige uitkomsten van het onderzoek door studenten van de minor sport & samenleving gepresenteerd aan de opdrachtgever en professionals uit het werkveld. In maart 2018 vindt er een vervolggesprek plaats met de betrokken partijen, waarna de onderzoeksrapportage wordt opgeleverd.

Eindpublicatie 'Van buurtsportclub naar sportvereniging' [pdf]