Bruikbaarheid en haalbaarheid van een Communicatie-Programma uitgevoerd door verpleegkundigen op de stroke unit

Looptijd: 2016-2017
Project coördinatie:
dr. Lizet van Ewijk, dr. Ingrid Cnossen
Uitvoerende onderzoeker HU:
drs. Marloes Veldkamp
Uitvoerende onderzoeker Isala Klinieken:
Maren van Rijssen, MSc

Doel en Doelgroep 

Volgens de National Stroke Association (NSA) lijden wereldwijd 800.000 mensen per jaar aan een beroerte. In 2015 werden in ziekenhuis Isala Zwolle 649 patiënten met een beroerte opgenomen. Twintig tot vijfentwintig procent van deze patiënten heeft afasie. Vroege en hoogfrequente interventie op het gebied van taal geeft een betere prognose op het herstel van de taalfunctie. De Logopedische Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’ en de CBO richtlijn ‘Beroerte’ bevelen minstens twee uur afasietherapie per week aan. Ziekenhuis Isala haalt dit aantal net. Om een maximaal effect te bereiken, wordt echter aanbevolen om de intensiteit van de therapie te verhogen tot één uur per dag.

Recente literatuur toont aan dat het intensiveren van afasietherapie gerealiseerd kan worden door verpleegkundigen te betrekken bij afasietherapie, in samenwerking met de logopedist. Tot nu toe is er nog geen gedegen onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid en haalbaarheid van een communicatie-interventie voor verpleegkundigen. Een eerste concept van zo’n communicatie-interventie is binnen een masterproject ontwikkeld en geëvalueerd.

Resultaat en producten

Het project beoogt een interprofessionele en efficiënte benadering van afasietherapie in de acute fase verder te ontwikkelen en te implementeren op de neurologie-afdeling van ziekenhuis Isala. Een recent ontwikkelde communicatie-interventie, geïmplementeerd en geëvalueerd door veertien verpleegkundigen op de neurologie-afdeling van een universitair ziekenhuis (van Rijssen, van Ewijk en Hasteindottir, submitted), wordt in dit project verder geoptimaliseerd op inhoud en op vorm.

Betrokkenen: Maren van Rijssen, MSc (Isala Zwolle), drs. Marloes Veldkamp, dr. Lizet van Ewijk, dr. Ingrid Cnossen,  Nicole ter Wal, dr. Thóra Hafsteindóttir, drs. Jeroen van Grondelle (Hogeschool Utrecht), dr. Thóra Hafsteindóttir (UMC Utrecht).

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten