Bruikbaarheid en haalbaarheid van een Communicatie-Programma uitgevoerd door verpleegkundigen op de stroke unit

Looptijd: 2016-2017
Project coördinatie:
dr. Lizet van Ewijk, dr. Ingrid Cnossen
Uitvoerende onderzoeker HU:
drs. Marloes Veldkamp
Uitvoerende onderzoeker Isala Klinieken:
Maren van Rijssen, MSc

Doel en Doelgroep

Afasie is één van de meest ingrijpende gevolgen van een CVA. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij wil of bedoelt, en heeft ook vaak moeite met het begrijpen van taal. De intelligentie is echter doorgaans nog vergelijkbaar met voor het hersenletsel. De persoon met afasie (PMA) zit opgesloten in een woordeloze wereld, terwijl hij juist de interactie met anderen hard nodig heeft om zijn ziekte te verwerken, mee te kunnen beslissen over het eigen zorgtraject en te zoeken naar een nieuw evenwicht in professioneel en persoonlijk leven. Het communicatieprobleem heeft directe gevolgen voor de zorg die PMA ontvangen: zij hebben een verhoogde kans op het ontvangen van ongepaste of inadequate zorg in vergelijking met CVA-getroffenen zonder afasie (1), grotere kans op een depressie (2), en zelfs een hogere kans op vroegtijdig overlijden (3).
De uitdaging in de communicatie met PMA wordt ook door zorgprofessionals als zodanig ervaren. Zij geven aan zich onvoldoende toegerust te voelen om vertrouwelijke en effectieve communicatie te faciliteren (4), terwijl zij zich zeer bewust zijn van de noodzaak van zorgvuldige en adequate communicatie, in een tijdperk waarin zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan.

Resultaat en producten

Een recent ontwikkelde communicatie-interventie, geïmplementeerd en geëvalueerd door veertien verpleegkundigen op de neurologie-afdeling van een universitair ziekenhuis (van Rijssen, van Ewijk en Hasteindottir, submitted), is in dit project verder geoptimaliseerd op inhoud en op vorm tot een Communicatie Programma met bijbehorende scholing. De bruikbaarheid en haalbaarheid van het toepassen van dit Communicatie Programma door verpleegkundigen op de neurologie-afdeling van een perifeer ziekenhuis (Isala Klinieken Zwolle) is onderzocht. 48 verpleegkundigen zijn gedurende 2,5 uren geschoold in het toepassen van een communicatieprogramma in de communicatie met afatici. Zij werden gevraagd om na deze scholing een vragenlijst in te vullen over verwachte de bruikbaarheid en haalbaarheid van het programma. Vervolgens is het programma gedurende 4 maanden toegepast door de geschoolde verpleegkundigen op de afdeling neurologie. Na deze periode vulden zij wederom de vragenlijst in zijn met een deel van de verpleegkundigen focusgroepgesprekken gevoerd.
Een meerderheid van de verpleegkundigen vond het programma bruikbaar en haalbaar, ondanks dat men het arbeidsintensief vond om toe te passen.

Betrokkenen

Vanuit Hogeschool Utrecht: drs. Marloes Veldkamp en dr. Lizet van Ewijk
Vanuit Isala: M.N. van Rijssen, MSc. (projectcoördinator/ logopedist), L. Meilof, MA. (klinisch linguïst/ logopedist) en Rudi Steenbruggen, MBA. (manager therapiegroep)

Referenties

  1. Hemsley, B., Werninck, M., & Worrall, L. (2013). “That really shouldn't have happened”: People with aphasia and their spouses narrate adverse events in hospital. Aphasiology, 27(6), 706-722.
  2. Nys, G. M. S., Van Zandvoort, M. J. E., Van der Worp, H. B., De Haan, E. H. F., De Kort, P. L. M., & Kappelle, L. J. (2005). Early depressive symptoms after stroke: neuropsychological correlates and lesion characteristics. Journal of the neurological sciences, 228(1), 27-33.
  3. Bersano, A., Burgio, F., Gattinoni, M., & Candelise, L. (2009). Aphasia burden to hospitalised acute stroke patients: need for an early rehabilitation programme. International Journal of Stroke, 4(6), 443-447.
  4. Leach, E., Cornwell, P., Fleming, J., & Haines, T. (2010). Patient centered goal-setting in a subacute rehabilitation setting. Disability and rehabilitation, 32(2), 159-172.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat