Blog van een student - Manouk van Kerkhof

Ik ben Manouk van Kerkhof en ik ben momenteel tweedejaars student Logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Voordat ik logopedie ging studeren, heb ik de bachelor Taalwetenschap afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hierna wilde ik de master Logopediewetenschap gaan doen, maar hiermee zou ik geen behandelbevoegdheid krijgen. Doordat ik niet alleen maar onderzoek wilde gaan doen in de toekomst, heb ik besloten om eerst te starten met de opleiding Logopedie. Vanuit Taalwetenschap had ik al redelijk wat voorkennis over de vakken in het eerste jaar, waardoor ik tijd overhield. Mijn SLB’er heeft toen voorgesteld om een honourstraject te gaan doen, zodat ik wat meer verdieping kreeg in mijn studie. Dit zou meteen een mooie ervaring zijn in het doen van onderzoek, iets wat ik later met de master Logopediewetenschap ook kan gaan doen.

Het promotietraject IntervenTOS

Mijn SLB’er stelde voor om mee te werken aan het promotieonderzoek ‘IntervenTOS: Effectiviteit van interventie bij kleuters met taalontwikkelingsstoornissen’ van Gerda Bruinsma. In dit onderzoek wordt het effect van interventie, in de vorm van extra hulp op school en logopedische behandeling, bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis onderzocht. Hiervoor wordt spontane taal van kinderen opgenomen tijdens spel en bij het navertellen van een logische reeks. Deze taalsamples moeten vervolgens getranscribeerd worden in CLAN. Dit is een programma om transcripties van opnames te maken en te analyseren. Nadat een opname is uitgeschreven, moet deze geanalyseerd worden met een puntentelling die gebaseerd is op de analysemethode TARSP. Hiermee wordt een overzicht gemaakt van het aantal gebruikte taalstructuren in het sample. Zo kan er een kwantitatieve score toegekend worden aan het niveau van de morfosyntaxis van het kind. Deze score wordt op meerdere momenten tijdens het onderzoek bepaald, zodat er nagegaan kan worden of de scores vooruitgegaan zijn en of bepaalde aspecten binnen de interventie hier effect op lijken te hebben.

Manouks bijdrage aan IntervenTOS

Nadat ik besloten had om een honourstraject te gaan doen, heb ik kennisgemaakt met Gerda. Doordat de TARSP-analyse pas in jaar 2 van de opleiding wordt aangeboden, ben ik begonnen met het doorwerken van de hele methode zodat ik dit onder de knie kreeg. Vervolgens mocht ik echt beginnen met het meewerken aan het onderzoek. Ik kreeg audio- en video-opnames van de sessies met de kinderen. Deze heb ik uitgeschreven en vervolgens geanalyseerd. Doordat de puntentelling steeds in ontwikkeling is tijdens het onderzoek, waren sommige uitingen van kinderen lastig te analyseren. Om te zorgen dat iedereen de analyses hetzelfde uitvoerde, vond er om de zoveel tijd een bespreking plaats om tot overeenstemming te komen. Deze bijeenkomsten vond ik altijd erg leuk en leerzaam. Op deze momenten kon ik echt meemaken hoe het uitvoeren van een groot onderzoek in zijn werk gaat. Er komt veel bij kijken en tijdens het onderzoek moet er vaak nog veel ontwikkeld worden, bijvoorbeeld omdat tijdens het analyseren blijkt dat bepaalde regels uit de puntentelling voor onduidelijkheid zorgen.

Ik vond het een hele leuke ervaring om een bijdrage te kunnen leveren aan een groot onderzoek en zou het iedereen aanraden!