Blended Beweegzorg

Looptijd: medio 2016 - medio 2018
Betrokkenen: Corelien Kloek, Joep Janssen, Cindy Veenhof
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Maatschappelijke relevantie

Bij blended fysiotherapie en oefentherapie worden reguliere sessies geïntegreerd aangeboden met begeleiding via een digitale applicatie, zoals een app, website of activiteitenmonitor. Het voordeel van blended beweegzorg is dat de patiënt een hulpmiddel heeft dat 24/7 toegankelijk is en stimuleert in het “zelf-managen” van een klacht. Geëvalueerde opdrachten of zelfmeet-gegevens kunnen door de beweegzorgprofessional gebruikt worden om de zorg meer te personaliseren. In sommige gevallen kan een digitale applicatie de hoeveelheid face-to-face zorg reduceren, wat mogelijk tot een kostenreductie kan leiden.

Doelstelling

Op dit moment is er nog weinig bekend over welke patiënten geschikt zijn voor blended beweegzorg, en hoe die blended behandeling vervolgens ingedeeld moet worden. Het project heeft als doelstelling:
1)    Het ontwikkelen van een checklist waarmee fysio- en oefentherapeuten kunnen bepalen in hoeverre een patiënt geschikt is voor blended beweegzorg.
2)    Inzicht krijgen in de behandelonderdelen die het meest geschikt zijn om digitaal dan wel face-to-face aan te bieden.
3)    Inzicht krijgen in benodigde competenties om fysiotherapeuten en oefentherapeuten te laten profiteren van de meerwaarde van blended care.

Samenwerking

Er wordt binnen dit project op diverse niveaus samengewerkt:
1)    Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers vanuit de beweegzorg 
2)    Met eerstelijns fysiotherapeuten, oefentherapeuten en experts. Zij nemen deel aan focusgroepen en vullen vragenlijsten in. 
3)    Met studenten van de Hogeschool Utrecht, Instituut Bewegingsstudies, die in het kader van hun afstuderen mee helpen aan het onderzoek.

Resultaten

De resultaten worden gepubliceerd in internationale publicaties. Daarnaast wordt nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen onderwijs en onderzoek ten behoeve van het actueel opleiden van professionals in de gezondheidszorg.

Voor meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met corelien.kloek@hu.nl.