Binden en boeien van jonge talenten op universiteiten

Dit is een afgerond project.

Universiteiten moeten al het mogelijke doen om de groep jonge wetenschappers aan zich te binden en te blijven boeien. De jongeren zijn erg belangrijk voor de universiteiten, omdat veel oudere werknemers de komende jaren zullen uitstromen. Maar ook bedrijven en andere organisaties lonken naar deze jonge talenten. In de huidige kenniseconomie zijn zij immers hard nodig.

Talentvolle wetenschappers

Het binden, boeien en vasthouden van jonge, talentvolle wetenschappers is dé uitdaging voor het personeelsbeleid van de universiteiten in de komende jaren. Daarbij gaat het niet alleen om werving en selectie, maar ook om scholing, begeleiding, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en loopbaanmanagement. Universiteiten hebben dit vraagstuk hoog op de agenda staan; er is al veel beleid ontwikkeld. Toch tonen recente onderzoeken aan dat de uitvoering van dit beleid voor verbering vatbaar is. Dat geldt met name voor de loopbaanbegeleiding na de PhD en voor de carrièremogelijkheden aan de universiteit.

Resultaten

Dit project onderzoekt de effectiviteit van de maatregelen die de universiteiten nemen om jonge mensen aan zich te binden. Welk beleid hebben universiteiten tot dusver ontwikkeld? Welke maatregelen en instrumenten worden in de praktijk uitgevoerd? Tot welke resultaten hebben die geleid? En komen die instrumenten tegemoet aan de behoeftes van de jonge medewerkers?

Aanbevelingen

We zoeken het antwoord op deze vragen door casestudies uit te voeren bij vijf faculteiten die het brede universitaire veld vertegenwoordigen. De resultaten van de studies worden vervolgens voorgelegd aan bestuurders en medewerkers van de verschillende universiteiten. Dat gebeurt in de vorm van werkconferenties. Daar worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige jonge-talentenbeleid.

Uitvoering van dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het project loopt door tot mei 2010. De opdrachtgevers van dit project zijn de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de belangenorganisatie van promovendi. Het wordt gefinancierd door het Sociaal Fonds voor de Kennissector.

Wilt u meer weten over dit project?

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat