Big data lens

Looptijd: Januari 2015 tot en met juli 2016.

PROJECT

De Big Data Lens is ontwikkeld vanuit de wens om meer grip te krijgen op het begrip Big Data met een focus op onderzoek. Het is een conceptueel model dat wegstuurt van de welbekende V’s van Big Data en andere populaire modellen en acroniemen. De lenzen helpen om de volgende hoofdvragen te formuleren (1) hoe monitor je Big Data, (2) hoe kapitaliseer Big Data, (3) hoe kan je gebruik je Big Data voor verandering en (4) hoe beïnvloedt Big Data huidige (macht)structuren? De kracht ligt niet in de vragen apart maar in de overlap van deze vragen. Daarnaast gaf het model inzicht in waar de krachten liggen van de verschillende lectoraten op het gebied van Big Data.

RESULTATEN

De vier lenzen zijn tot stand gekomen middels een literatuurstudie. Er is voortgebouwd op Foucault’s vier typeringen van technologie. Zo onderscheidt hij (1) technologies of sign systems, (2) technologies of self, (3) technologies of production and (4) technologies of power. Dit plaatst een term als Big Data in een socio-technologische context in plaatst van een puur technologische context. De lenzen zijn meerdere malen getoetst binnen het kenniscentrum, de lectoraten en beroepenveld.

  • Een model dat sturing geeft aan de vraagstelling van organisaties, onderwijs en onderzoek rond het fenomeen Big Data.
  • HU en Utrecht Dataschool samenwerking rondom data. Vanuit het kenniscentrum van de faculteit Communicatie en Journalistiek lag de wens om de krachten te bundelen op het gebied van Big Data en onderzoek. Een onderzoeksgroep werd geformeerd vanuit de verschillende lectoraten en in samenwerking met Utrecht Dataschool is er een project gestart om te onderzoeken hoe het virtuele ecosysteem van een gemeente eruitziet. Dit heeft geleid tot een publicatie op het Etmaal van de Communicatiewetenschap 2016 getiteld “het Nederlandse Twitter-ecosysteem” waar 5.5 miljoen Tweets zijn geanalyseerd.
  • Minor Social Media en Big Data voor Media- en Communicatieprofessionals; studenten binnen deze minor maakten gebruik van de Big Data Lens om kritische vragen rondom Big Data te stellen in het kader van hun business modellen, concepten en onderzoek. De studenten hebben het conceptuele model gebruikt om een adviesrapport te ontwikkelen voor het UMC.
  • Digital Humanities specialisatie bij de opleiding Digitale Media en Communicatie; binnen de cursus Digital Methods maakten de studenten gebruik van de Big Data Lens om kritische vragen te stellen rondom de functie en impact van Big Data in de huidige maatschappij.
  • Bootcamp Big Data voor zorgprofessionals is ontwikkeld in samenwerking met UCreate. Het is een vijfdaagse bootcamp die zorgprofessionals de basis van Big Data bijbrengt. Het model wordt tijdens de bootcamp gebruikt om praktijkgerichte vragen te stellen en nieuwe diensten te ontwikkelen binnen het zorgdomein.
  • HU en Health sessies richtten zich op het thema Health binnen de Hogeschool Utrecht. Verscheidene faculteiten kwamen samen in verschillende werkgroepen. Binnen de werkgroep Big Data werd het conceptuele model ingezet om een gedeeld kader te creëren rondom het begrip Big Data en te exploreren waar de expertise van de verschillende faculteiten lagen. Het model heeft ervoor gezorgd dat de faculteit FNT en FCJ samen zijn gaan werken binnen de minor Social Media en Big Data.

PARTNERS (o.m)

UCreate, Utrecht Dataschool, opleiding Digitale Media en Communicatie, UMC

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat