Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg. Bouwfysische interventies voor welbevinden van kwetsbare ouderen (BEZO)

Looptijd: september 2012-maart 2015
Projectleiding: Prof. dr. H.S.M. Kort
Projectcoördinatie: ir. E.R.C.M. Huisman
Projectassistent: Maaike Smole

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Binnen de gezondheidszorg gaat de aandacht uit naar de bijdrage die de fysieke omgeving kan leveren aan het herstel van patiënten in ziekenhuizen dan wel aan de kwaliteit van leven of het welbevinden van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het eerste thema is ook wel bekend als de tendens 'healing environment in ziekenhuizen'. Een Healing Environment (HE) is een plek waar de interactie tussen de mens en de fysieke omgeving een positief effect heeft op het genezingsproces dan wel het welbevinden van deze persoon.
Tevens zijn verpleeg- en verzorgingshuizen zich aan het oriënteren op het verpleeghuis van de toekomst, dat is gericht op het welbevinden van ouderen.

Tot heden is bij de (installatie)richtlijnen voor bijvoorbeeld verlichting, akoestiek of thermisch comfort alleen nog uitgaan van de gemiddelde mens. Mkb-bedrijven in de akoestiek geven aan niet te weten hoe gebouwen voor de ouderenzorg akoestisch te moeten inrichten. Er bestaat wel onderzoek naar het effect van verlichting op mensen met dementie. Het verlichtingsniveau van de huiskamers in verpleeghuizen is niet passend voor de bewoners; ook is bekend dat tweederde van de bewoners een oogaandoening heeft (SIA RAAK project Met het oog op zorg (OZO) (2008-6-5P). Tevens hebben ook woonzorgcentra de ambitie om zich te kunnen onderscheiden in de geleverde zorg, een duurzame omgeving en in goed werkgeverschap. Zij willen staan voor een organisatie die erop gericht is om met de zorg en de leefomgeving zin te geven aan het leven van hun kwetsbare bewoners. Dit wordt ook wel ‘life enrichment care’ genoemd.


Doel en doelgroep

Het project richt zich primair op:

 • professionals in de zorg
 • professionals in de huisvesting
 • bouwtechnici, installatietechnici, e.d.
 • studenten, docenten en onderzoekers

Daarnaast richt het project zich op bewoners, familie en de zorgprofessionals.

Resultaat/producten

 De verwachting is dat de omgevingsinterventies zullen leiden to gezondheidswinst van kwetsbare ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen in die zin dat er een reductie zal zijn aan (slaap) medicatie, een reductie in valincidenten en rustige nachten. Ten tweede is de verwachting dat de bouwfysische interventies en ontwerpen leiden tot een verbeterd fysiek werkklimaat voor de professionals. Ten slotte zullen de resultaten uit het BEZO-project de professionals ondersteunen bij het herijken van het zorgproces en zal het project richting geven aan de ontwikkeling van richtlijnen m.b.t. bouwfysische aspecten van de gebouwde omgeving. De beoogde resultaten van dit project zullen worden opgenomen in het huidige lesmateriaal op de hogescholen en op de Technische Universiteit Eindhoven.

De resultaten worden voor de professionals in de zorg en professionals in de bouw zichtbaar gemaakt met een Mock Up. Een Mock Up is een testomgeving waarin de beoogde resultaten kunnen worden besproken en worden geëvalueerd. Tevens komt de bijdrage van de professionals aan het project tot uiting door hun adviezen en feedback bij de evaluatie en de realisatie van dit model.


Implementatie

Binnen het BEZO-project zullen verschillende instrumenten en kennisdragers worden ontwikkeld, zoals:

 • een digitale nieuwsbrief
 • webteksten op de portal Healing Environment in de Zorg (HEZO)
 • de Mock Up

Daarnaast zijn er bijeenkomsten gedurende de looptijd van het project en zal het lectoraat presentaties verzorgen op bijeenkomsten van derden.


Projectpartners

Het consortium bestaat uit de volgende partijen:

 • Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH)
 • Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening
 • Florence
 • Laurens
 • Warande
 • Bartiméus
 • Stichting Welbevinden en Interieur in Zorginstellingen (SWIZ)
 • Hogeschool Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie
 • Technisch Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Unit Building Performance
 • TNO Kwaliteit van Leven- Arbeid

De overige betrokken partijen

 • Level Acoustics
 • Instituut voor Medisch Service Management (IMSM)

Cofinanciering

Het project Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (registratienummer: 2012-14-38P) wordt gefinancierd door SIA RAAK.

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat