Bewegen voor Herstel

Dit onderzoek is begin 2013 gestart.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Werkvermogen vormt een van de basisvoorwaarden voor het welbevinden van medewerkers en de
productiviteit van organisaties. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk
als geestelijk (psychisch) in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren. Behoud of herwinnen van het gewenste arbeidsvermogen is daarom een relevante uitkomstmaat. Fysiotherapeuten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Doel en doelgroep

De doelpopulatie van het project Bewegen voor Herstel is de subgroep van zieke werknemers, dan wel werknemers met een verhoogd risicoprofiel op ziekte van de politie Utrecht. Het gaat daarbij om personen die via de bedrijfsarts, bedrijfspsycholoog , maatschappelijk werker of leidinggevende zijn verwezen naar het project ‘Bewegen voor herstel’. Na gebleken geschiktheid m.b.t. het risicoprofiel en motivatie van de persoon wordt deze persoon opgenomen in het project voor de duur van 3 tot maximaal 6 maanden .

Vraagstelling

  • Primair:
    Wat is het effect van een wekelijks fysiek trainingsprogramma, ondersteund door een voedingsadvies, op het werkvermogen van de werknemer?
  • Secundair:
    1. Leidt een wekelijks fysiek trainingsprogramma en voedingsadvies tot veranderingen op:
    -  fysieke leefstijl, algemene gezondheidsbeleving en psychosociale risicofactoren voor langdurig arbeidsverzuim?
    - gekende risicofactoren voor het verkrijgen van hart- en vaatziekten, waaronder bloeddruk, (over)gewicht, verhoogd cholesterolgehalte in het bloedserum?
    -  inspanningscapaciteit (VO2max)?
    2. Wat is verklarende variantie vanuit de scores op de verandering van het werkvermogen?

Projectpartners

Politie Utrecht 

Leefstijl en Gezondheid

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat