Betrokkenheidsprofielen en Communicatiestrategieën

Naam: Betrokkenheidsprofielen en Communicatiestrategieën
Betrokken lectoraten: Human Experience & Media Design en Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein
Betrokken onderzoekers: Christine Bleijenberg (PubLab), Thijs Waardenburg (crossmedialab) 
Lector: Lotte Willemsen
Startdatum: december 2017

Beschrijving: 

Lokale overheden staan voor de uitdaging: hoe kun je in de overvloed van media en communicatie-uitíngen burgers bereiken en aanzetten tot meer betrokkenheid bij hun directe leefomgeving? Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat burgers minder betrokken zijn  bij lokaal beleid en de opkomst bij lokale verkiezingen en ledenaantallen bij politieke partijen dalen. Ook het aantal burgers dat gebruik maakt van formele instrumenten van burgerparticipatie (zoals het referendum of de verordening burgerinitiatief) is laag. Op lokale burgerparticipatiemomenten zoals informatie- en inspraakavonden spreekt de gemeente met relatief weinig mensen, en vaak de 'usual suspects'. Dit terwijl een groter wordende groep burgers zeggenschap wil hebben over de directe leefomgeving en zich vaak via digitale media kritisch uitlaten over bestaand lokaal beleid.  Er is nog een wereld te winnen bij de inzet van digitale strategieën en middelen. De innovatie die dat vergt vraagt echter iets van gemeenten, namelijk leren loslaten en meebewegen met de behoeften van inwoners.  

Twee lectoraten van Hogeschool Utrecht (Crossmedialab) en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Online interactie) spelen in op deze uitdagingen met een onderzoek in samenwerking met de gemeenten Utrecht, Overbetuwe en  Nijmegen en online onderzoeksbureau Citisens. Het project heeft als doel een data-gedreven segmentatiemodel en bijbehorend communicatie- en participatie-instrument te ontwikkelen voor de gemeenten uit het onderzoek. Dit moet hen in staat stellen om innovatie op het gebied van burger- en buurtparticipatie aan te jagen. In living labs zullen de hogescholen en praktijkpartners experimenteren met nieuwe vormen van (digitale) communicatie. Centraal in de experimenten staat een aantal door Citisens ontwikkelde 'betrokkenheidsprofielen', die getoetst worden en zullen bijdragen aan strategische en tactische communicatie van gemeenten.

Beoogde uitkomsten van dit 1-jarige onderzoeksproject zijn verder onder andere een blogserie en een openbare afsluitende bijeenkomst waarin de resultaten van het onderzoek inclusief een doorkijk naar de toekomst gedeeld zullen worden.

Het onderzoeksteam van Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
Renée van Os (associate lector Online Interactie, HAN), Els van der Pool (lector Human Communication Development, HAN), Thijs Waardenburg (onderzoeker HU-lectoraat Human Experience & Media Design), Lotte Willemsen (lector HU-lectoraat Human Experience & Media Design) en Christine Bleijenberg (promovenda HU-lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein).

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat