Bemoei je erbuiten

Looptijd: 2017-2019
Betrokken lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Betrokken lector: Lia van Doorn
Betrokken onderzoekers: Mariel Kanne

Beschrijving project

Het onderzoek “Bemoei je er  buiten” wordt gesubsidieerd door het Zorgondersteuningsfonds en uitgevoerd door Sherpa. Sherpa ondersteunt mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Zij constateren dat het met een klein deel van deze mensen moeilijk is om in contact te komen. Sommige begeleiders lukt dit echter wel! Hoe komt dat? Wat doen deze begeleiders? En is hun werkwijze overdraagbaar op anderen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek “Bemoei je erbuiten”.

Antwoord op deze vragen wordt gezocht op verschillende manieren:

  • Een kleine groep medewerkers wordt nauwgezet gevolgd. Zij houden dagboeken bij waarin ze hun werk beschrijven en zij worden op meerdere momenten door middel van individuele interviews en focusgroepgesprekken bevraagd.
  • Focusgroepbijeenkomsten met diverse stakeholders, waaronder cliënten, worden georganiseerd om bevindingen te vertalen naar concrete praktische handreikingen voor (aanstaande) professionals. 

Het project zal dus resulteren in concrete producten die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van aansluiting met cliënten in de VG-sector. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan video- en lesmateriaal. Hiermee komen de bevindingen ten goede aan studenten, maar ook aan professionals die reeds werkzaam zijn in het veld. 

De leiding over het onderzoek en de uitvoering zijn in handen van medewerkers van Sherpa. Twee onderzoekers van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening fungeren als vraagbaak en (methodologisch) adviseur. Zij ondersteunen bij het verzamelen van data, bij de dataverwerking en analyse, en helpen bij het publiceren van de bevindingen.

 

 

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat