Bedrijfsoverdrachten

Deze onderzoekslijn en de gekoppelde onderzoeken richt zich op succes- en faalfactoren bij bedrijfsoverdrachten, de vernieuwing en groei van bedrijven na overname en de economische impact van bedrijfsoverdrachten voor de Nederlandse economie. Ook wordt gekeken naar andere vormen van financiering, zoals crowdfunding en private equity.

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat