BEP Applicatie

Looptijd: 2017-2018
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers:
Bas Steunenberg
URL
website project: http://bepapplicatie.nl/#about

Uit literatuur is gebleken  dat de kwaliteit, doelmatigheid, kostenbeheersing en uitkomsten van (ziekenhuis)zorg verminderd zijn voor de etnisch diverse zorgvrager. Een tekort aan culturele competentie en de taalbarrière worden in de literatuur onder andere aangewezen als oorzaken.

Om binnen de gezondheidszorg om te kunnen gaan met het bovenstaande probleem is de BEP applicatie ontwikkeld. Deze applicatie richt zich op een verbetering van de kwaliteit van zorg door de taalbarrière tussen patiënt en zorgverlener te verminderen en de culturele competentie van de zorgverlener te vergroten. Zie ook de website van dit project: bepapplicatie.nl

Tijdens de pilot wordt gekeken of de BEP applicatie aan de behoeften van de gebruikers (zorgverleners) voldoet. Het gaat om een pilot in de ziekenhuiszorg. De gebruikers zijn verpleegkundigen.  De pilot loopt najaar 2018 op meerdere afdelingen van Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. De BEP app wordt in deze pilot geëvalueerd op ervaringen van gebruikers naar geschiktheid en bruikbaarheid. Dit leidt tot theorievorming over geschikte interventies in cultuur sensitieve zorgverlening bij anderstalige zorgvragers.

Door middel van dit hulpmiddel kan de professional gemakkelijker communiceren met de patiënt en kan hij of zij zich beter inleven in de belevingswereld van de patiënt. Naar verwachting zullen hierdoor de kwaliteit en uitkomsten van zorg toenemen, wat uiteindelijk tot een verbetering van de kostenbeheersing zal leiden.

Het hulpmiddel zal tevens een tijdbesparing opleveren voor de zorgverleners.

Er is gekozen voor een twee maanden durende pilot. De applicatie is voor twee maanden te gebruiken voor de deelnemende afdelingen. Na afloop van deze twee maanden wordt er door middel van een enquête en interviews data verzameld, met betrekking tot de applicatie.

Doel en doelgroep

Verpleegkundigen, Apotheken, Zorgvrager met een niet-westerse migratieachtergrond.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Maakt communicatie tussen zorgverleners en zorgvrager in alle talen mogelijk en geeft zorgverlener informatie zodat cultuurspecifieke zorg goed vorm gegeven kan worden.

Relevantie voor het onderwijs

Gezondheidsvaardigheden en communicatie voor anderstaligen.

Cofinanciering

Sia Raak HBO Take Off

Resultaat/producten

Downloadbare app, eindrapport, publieksartikel.

Implementatie

Gaat in 2019 vorm krijgen.

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat