Asset Management – Updating Built Environments

De wereld van de gebouwde omgeving was voorheen vooral gericht op verbetering en onderhoud en vergat vaak om verder te kijken naar de periode daarna. Er wordt steeds minder gebouwd, er staan duizenden meters kantoren leeg. In onderhoud en renovatie ligt een grote toekomst.

Het Instituut van de Gebouwde Omgeving (IGO) is onder leiding van Vincent Gruis, lector Vernieuwend Vastgoedbeheer, een samenwerkingsproject aangegaan met de Haagse Hogeschool en Saxion. De hogescholen willen een ‘premier league’ vormen met als vakgebied renovatie en onderhoud, en dan specifieker asset management. Ook Branchevereniging OnderhoudNL en Aedes zijn hierbij betrokken. Samen met de hogescholen hebben zij de minor ‘Asset Management in de gebouwde omgeving’ ontwikkeld. In deze minor leren studenten de principes van asset management, onderhoud en renovatie in de gebouwde omgeving toe te passen. De twee polariteiten proces en techniek worden met elkaar geïntegreerd. Samenwerking, innovatie en integraal denken staan centraal. De gebouwde omgeving wordt in brede zin behandeld: van raamkozijn tot hogesnelheidslijn. Zo wordt de basis gelegd voor een goed opgeleide hbo-ingenieur.

Het beroepenveld schrijft, in samenspraak met de hogescholen, de opgave voor het tweede deel van de minor. Rijkswaterstaat en woningcorporatie De Alliantie benoemen een probleem en studenten gaan samen met hen werken aan inhoud en proces.

We zijn ervan doordrongen dat dit een knap staaltje uitdaging betekent: uitvoering met lange termijnvisie. Kortom, plannen, uitvoeren en inzetten op onderhoud voor de komende tien jaar.

Vernieuwend Vastgoedbeheer

Vernieuwend Vastgoedbeheer

Over het lectoraat